Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Dialectische gedragstherapie bij autisme met suïcidaliteit en/of destructief gedrag  (A2301)

De diagnose en behandeling van volwassenen met autisme is soms moeilijk. Vaak vertonen zij ontwrichtend probleemgedrag als emotieregulatieproblemen, suïcidaliteit en destructief gedrag. In deze cursus leer je hoe je volwassenen met autisme beter kunt helpen met dialectische gedragstherapie (DGT). We besteden onder meer aandacht aan de rol van gender, de gewenste attitudeverandering van de therapeut en het maken van een casusconceptualisatie.
 

Feiten

 • Omvang: 2 dagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: zodra de docent haar promotie-onderzoek naar de effectiviteit van DGT bij autisme af heeft, zal zij hierover een cursus voor ons ontwikkelen. Dat is waarschijnlijk in 2023.
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Anne Huntjens
 • Docent

 • Kosten: Prijs volgt
 • Cursuscode: A2301

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Basispsycholoog en Psychiater

GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist, psychiater, psychotherapeut en basispsychologen. Voor de basispsychologen geldt dat de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met goed gevolg afgerond dient te zijn.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVvP, Register Vaktherapie, VGCt, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Bij volwassenen wordt autisme vaak over het hoofd gezien, of bij hen wordt een verkeerde diagnose gesteld. De symptomen van autisme zouden er vanaf de vroege kinderleeftijd zijn, maar mensen kunnen die lang maskeren met aangeleerde strategieën, zoals het kopiëren van sociaal gewenst gedrag. Tegenwoordig wordt de diagnose steeds vaker op volwassen leeftijd gesteld, waarbij ook suïcidaliteit en destructief gedrag steeds vaker worden gezien. Hoe suïcidaliteit bij mensen met autisme behandeld moet worden is nauwelijks onderzocht en bekend. Het is belangrijk om bij een behandeling rekenschap te geven van de cognitieve en affectieve beperkingen die samengaan met het autisme, om te voorkomen dat een behandeling geen effect heeft. Standaardbehandelingen leiden bij mensen met autisme tot overvraging, waarbij zij overspoeld raken door emoties, wat suïcidaal gedrag en automutilatie versterkt. Momenteel bestaan er geen bewezen effectieve behandelingen op de emotieregulatieproblemen bij mensen met autisme. Het gebrek aan kennis over de behandeling kan schadelijke gevolgen hebben voor patiënten en hun naasten. Het zorgt voor maatschappelijke onrust en maakt behandelteams handelingsverlegen. Er zijn echter wel aanwijzingen dat dialectische gedragstherapie (DGT) effectief kan zijn voor volwassenen met autisme.

Wat leer je?

 • Je krijgt inzicht in de invloed van gender bij opvoeding, levensfasen en sociaal-culturele aspecten.
 • Je begrijpt de rol van gender bij het ontstaan en uiten van autisme en de manier waarop je met autisme omgaat.
 • Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van het voelen, herkennen, reguleren en uiten van emoties bij mensen met autisme.
 • Je krijgt inzicht in hoe emotieregulatieproblemen bij mensen met autisme kunnen ontstaan.
 • Je leert de attitudeverandering van de therapeut die nodig is om werkelijke commitment en een werkrelatie met mensen met autisme en suïcidaliteit aan te kunnen gaan.
 • Je leert de drie kentheorieën van DGT die de basis vormen van het DGT-programma: Gedragsprincipes, Zen en Dialectiek.
 • Je leert het maken van een casusconceptualisatie om werkelijk commitment aan te gaan.

Doelgroep

GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist, psychiater, psychotherapeut en basispsychologen. Voor de basispsychologen geldt dat de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met goed gevolg afgerond dient te zijn.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen:

 • ontstaan van psychopathologie en de rol van gender
 • overlap in emotieregulatieproblemen tussen autisme en borderline
 • biosociale theorie
 • uitgangsprincipes van dialectische gedragstherapie
 • attitudeverandering bij de therapeut
 • maken van casusconceptualisatie
 • (belang) van functionele en betekenisanalyse

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Anne Huntjens
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2301 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl