Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Adoptie en pleegzorg  (B2257)

Adoptie en pleegzorg (inclusief gezinshuizen) hebben levenslang impact op geboorte-ouders, kinderen en de nieuwe gezinnen waar ze opgroeien. De juridische basis en duur van beide verschilt, maar de betekenis van het niet kunnen opgroeien in je geboortegezin vertoont veel parallellen: vraagstukken rond trauma, gehechtheid, loyaliteit en identiteit spelen een grote rol. Hoe ga je daar als hulpverlener effectief mee om bij je diagnose en behandeling?
 

Feiten

 • Omvang: 1 woensdag en 1 donderdag van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 26 en 27 januari 2022
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: dr. Anneke Vinke
 • Docent

 • Kosten: € 495
 • Cursuscode: B2257

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog en Systeemtherapeut

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

'Tijdens de cursus krijg je veel klinische voorbeelden en bij alles een mooie wetenschappelijke onderbouwing'

Oud-deelnemer

Een leven lang… de kinderbeschermingsmaatregelen adoptie en pleegzorg (inclusief gezinshuizen) hebben levenslang impact op geboorte-ouders, kinderen en de nieuwe gezinnen waar ze opgroeien. De juridische basis tussen beide vormen van gezinsopvoeding verschilt: adoptie is nagenoeg onomkeerbaar: eenmaal geplaatst in een adoptiegezin blijft een kind daar tot in volwassenheid. Pleegzorg blijkt dikwijls tijdelijk: een derde tot de helft van de pleegzorgplaatsingen breekt voortijdig af en in gezinshuizen - bedoeld als permanente plek - wonen kinderen gemiddeld maar 2,7 jaar (Ter Meulen, Vinke, De Baat & Spoelstra, 2014). Adoptie gaat regelmatig gepaard met veel en complexe hulpvragen, maar uithuisplaatsingen in adoptiegezinnen komen veel minder voor dan overplaatsingen in pleegzorg.

Al met al is het een grote uitdaging voor hulpverleners om pleeg-, adoptie- en gezinshuis-kinderen en hun gezinsleden regulier en tegelijk specifiek hulp te bieden. Daarvoor is het belangrijk dat hulpverleners zich bewust zijn van wat er specifiek is aan adoptie, pleegzorg en opgroeien in een gezinshuis. Daarna komt de vraag hoe hulp op maat het permanente karakter van deze gezinsvormen kan ondersteunen en bestendigen.

Belangrijke thema’s zijn rouw, ingroeien in het nieuwe gezin, het aangaan van duurzame en veilige gehechtheidsrelaties, het omgaan met loyaliteit, het opgroeien in verschillende culturen, vormen van een stabiel zelfbeeld en het vinden van een eigen identiteit. Kan en mag een kind (of later de volwassene) thuis zijn in twee werelden: het nieuwe gezin en het gezin ( dan wel land) van oorsprong? Wil het contact? Is er contact? Hoe krijgt contact vorm?
Vroegkinderlijke ervaringen, 'Early Life Stress' en trauma kunnen doorwerken tot in de volwassenheid maar worden in de praktijk niet altijd meegenomen in diagnostiek en behandeling.

Hulpverlening heeft niet altijd aandacht voor het specifieke karakter van adoptie, pleegzorg en gezinshuiszorg. De onderliggende dimensies en de extra ontwikkelings- en opvoedingstaken die mee kunnen spelen wanneer geadopteerden, pleegkinderen, gezinshuiskinderen en hun gezinsleden hulp vragen, verdienen gericht aandacht. Meer specifieke kennis over deze beide doelgroepen maakt het mogelijk om de bestaande hulp sensitiever en daarmee werkzamer te maken voor deze doelgroepen.
 


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Na afloop van de cursus heb je kennis van:

 • inhoud, achtergrond en actualiteit van gezinshuiszorg, pleegzorg en adoptie in Nederland (incl. juridische kaders en ketens)
 • actuele stand van zaken uit (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek
 • betekenis voor betrokkenen van opgroeien in een nieuw gezin, zowel op theoretisch als op interpersoonlijk vlak (systeemvisie, ervaringsverhalen)
 • (be)handelingsmogelijkheden bij pleegzorg en adoptie
Na afloop van de cursus kun je:
 • de principes uit de theorie te gebruiken in je werksetting
 • de aangereikte kennis uit de training vertalen en inzetten in jedagelijks werk (o.a. risicotaxaties maken en indiceren voor bepaalde behandelingen)
 • elkaar stimuleren in intervisie en teambijeenkomsten, en feedback geven op het gebruik van de theorie en vaardigheden zoals geleerd in de training
 • kijken naar vraagstukken met een ‘adoptie’ dan wel ‘pleegzorg’ of ‘gezinshuis’ specifieke bril

Inhoud

In deze tweedaagse cursus gaan we in op het specifieke karakter van adoptie, pleegzorg en gezinshuiszorg in (GGZ)- diagnostiek en behandeling. Daarbij komen de volgende thema's aan de orde:

 • Value Base: waarden en normen, context, aard en omvang van adoptie en pleegzorg - wat vinden we ervan (ethiek) (dag 1)
 • Evidence Base: state of the art op grond van wetenschappelijk onderzoek  (dag 1)
 • Practice Base: diagnostiek en interventies, van generiek tot specifiek - hoe stem je jouw zorg goed af op deze doelgroep (dag 2)

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: dr. Anneke Vinke
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2257 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl