Start op:

Kosten: € 1.990

Inschrijven is niet meer mogelijk.

VIPP-AUTI  (D2103)

Ontwikkelingsgerichte gedragsinterventie voor jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme en hun ouders/verzorgers

VIPP-AUTI is een kortdurende thuisbegeleiding waarbij je video-feedback geeft aan ouders/verzorgers van een jong kind met (een vermoeden van) autisme. De interventie blijkt een effectieve ondersteuning om, in een vroeg stadium, enkele belangrijke interactie-aspecten tussen ouders en kinderen met autisme te verbeteren. Deze cursus bestaat uit een interactieve workshop en een gesuperviseerd oefentraject. Na afronding van de cursus mag je VIPP-AUTI in de praktijk uitvoeren.
 

Feiten

 • Omvang: 3 dagen van 9.00 tot 17.00, dag 4 van 9.00 tot 13.00 en 3 supervisiedagen van 9.00 tot 17.00 uur
 • Datums: 6, 10, 13 en 17 september, 8 oktober, 12 november en 10 december 2021
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: dr. Irina Poslawsky
 • Docent

 • Kosten: € 1.990
 • Cursuscode: D2103

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker en Maatschappelijk werker

Professionals, die werkzaam zijn in de (ambulante) zorg voor  jonge kinderen met autisme.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Met VIPP-AUTI geef je video-feedback aan ouders/verzorgers van een jong kind met (een vermoeden van) autisme. Doel is om de kwaliteit van ouder-kind interacties te bevorderen voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen met autisme. Volgens een geprotocolleerde handleiding film en bespreek je de ouder-kind interactie tijdens dagelijkse en spelsituaties bij het kind thuis. Samen met ouders ontdek je waarom het kind zich op een bepaalde manier gedraagt en laat je zien welke reactie van de ouder het gedrag van het kind positief beïnvloedt. Zo kun je enkele belangrijke interactie-aspecten tussen ouders en kinderen met autisme verbeteren en krijgen ouders vertrouwen in hun eigen opvoedingsvaardigheden.

De interventie is ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst door het UMC Utrecht in samenwerking met de Universiteit Leiden. VIPP-AUTI is gebaseerd op de gehechtheidstheorie (Bowlby, 1969; Ainsworth, 1978) en de sociaal leren theorie (Bandura, 1962, 1977). De focus van de video-feedback ligt op waarneembare autismekenmerken bij jonge kinderen, waarbij aangetoond is dat de kwaliteit van de ouder-kind interactie van invloed is, zoals aspecten van de spel- en taalontwikkeling, routines en flexibiliteit.
 Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Naast de theorie en klinische relevantie van VIPP-AUTI leer je individuele autismekenmerken bij het kind waar te nemen, waaronder:

 • Niveau van spel en motivatie
 • Mate van aandacht delen
 • Behoefte aan structuur en voorspelbaarheid
 • Wijze van informatie- en prikkelverwerking
 • Uiting van emoties en stereotiep gedrag, mate van rigiditeit
Je leert het gedrag van ouders/verzorgers te analyseren, waaronder:
 • Mate van sensitiviteit, intrusiviteit en inlevingsvermogen
 • Wijze van communiceren en stimuleren
Je bent in staat om een script van competentiegerichte video-feedback te schrijven, passend bij de filmfragmenten en interventieopbouw. Ook kun je passend spelmateriaal gebruiken en informatieve filmopnames maken van ouder-kind interacties. Het effect van de interventie leer je evalueren aan de hand van een logboek van elk huisbezoek en aan het eind maak je een schriftelijk ‘persoonlijk advies’ voor ouders/verzorgers.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Maatschappelijk werker
Professionals, die werkzaam zijn in de (ambulante) zorg voor  jonge kinderen met autisme.

Inhoud

Om met VIPP-AUTI te werken in de praktijk is een training vereist. De training bestaat uit twee delen:

 1. Interactieve workshop, waarbij je theoretische en inhoudelijke informatie krijgt over de geprotocolleerde werkwijze en praktische oefeningen doet. Je analyseert voorbeelden van ouder-kind interacties en leert video-feedback voor te bereiden volgens de interventie-handleiding.
 2. Gesuperviseerd oefentraject, waarbij je VIPP-AUTI uitvoert met een klinisch gezin uit je eigen praktijk of netwerk. Tijdens dit oefentraject heb je maandelijks een dag groepssupervisie aan de hand van filmbeelden en voorbereide video-feedback van het eigen oefengezin om variaties van elkaar te leren.

Toetsen

Toetsing vindt plaats tijdens de supervisie van het oefentraject. De docent beoordeelt de kwaliteit van het uitgevoerde oefentraject. Bij voldoende kwaliteit ontvang je het VIPP-AUTI-certificaat om de interventie te mogen uitvoeren.

Let op: deze cursus leidt op tot directe uitvoering van VIPP-AUTI in de praktijk. Voordat je kunt starten met het oefentraject, heb je alle workshopdagen gevolgd.
Spel- en filmmateriaal dienen voorafgaand aan het oefentraject en in eigen beheer (door je instelling) aangeschaft te zijn. Je bent verantwoordelijk voor een tijdige organisatie van een klinisch gezin in eigen praktijk of netwerk. Huisbezoeken zijn per twee weken (of aangepast aan de mogelijkheden van het gezin) en voorafgaand aan de supervisie, gepland en voorbereid. Tijdens het werken met het oefengezin ben je zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening en privacy binnen de wet- en regelgeving (bijv. WGBO en AVG). Aan beide ouders dien je schriftelijk toestemming te vragen om het filmmateriaal te mogen gebruiken tijdens de cursus. Bij aanvang van de cursus ontvang je een voorbeeldbrief om toestemming van ouders vast te leggen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Zelf aanschaffen, voorafgaand aan het oefentraject

 • Video-opname- en -afspeelapparatuur
 • Speelgoed
 • Verzamelmapje voor de ouderbrochure
Brochure voor ouders ontvang je digitaal bij aanvang van de cursus. De brochure dien je zelf te printen (evt. met logo van je instelling).

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: dr. Irina Poslawsky
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D2103 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl