VIPP-AUTI  (D2103)

Ontwikkelingsgerichte gedragsinterventie voor jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme en hun ouders/verzorgers

€ 1.990

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
VIPP-AUTI is een kortdurende thuisbegeleiding waarbij je video-feedback geeft aan ouders/verzorgers van een jong kind met (een vermoeden van) autisme. De interventie blijkt een effectieve ondersteuning om, in een vroeg stadium, enkele belangrijke interactie-aspecten tussen ouders en kinderen met autisme te verbeteren. Deze cursus bestaat uit een interactieve workshop en een gesuperviseerd oefentraject. Na afronding van de cursus mag je VIPP-AUTI in de praktijk uitvoeren.
 
 • Inhoud

  Met VIPP-AUTI geef je video-feedback aan ouders/verzorgers van een jong kind met (een vermoeden van) autisme. Doel is om de kwaliteit van ouder-kind interacties te bevorderen voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen met autisme. Volgens een geprotocolleerde handleiding film en bespreek je de ouder-kind interactie tijdens dagelijkse en spelsituaties bij het kind thuis. Samen met ouders ontdek je waarom het kind zich op een bepaalde manier gedraagt en laat je zien welke reactie van de ouder het gedrag van het kind positief beïnvloedt. Zo kun je enkele belangrijke interactie-aspecten tussen ouders en kinderen met autisme verbeteren en krijgen ouders vertrouwen in hun eigen opvoedingsvaardigheden.

  De interventie is ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst door het UMC Utrecht in samenwerking met de Universiteit Leiden. VIPP-AUTI is gebaseerd op de gehechtheidstheorie (Bowlby, 1969; Ainsworth, 1978) en de sociaal leren theorie (Bandura, 1962, 1977). De focus van de video-feedback ligt op waarneembare autismekenmerken bij jonge kinderen, waarbij aangetoond is dat de kwaliteit van de ouder-kind interactie van invloed is, zoals aspecten van de spel- en taalontwikkeling, routines en flexibiliteit.
   

  Wat kun je verwachten?

  Om met VIPP-AUTI te werken in de praktijk is een training vereist. De training bestaat uit twee delen:

  1. Interactieve workshop, waarbij je theoretische en inhoudelijke informatie krijgt over de geprotocolleerde werkwijze en praktische oefeningen doet. Je analyseert voorbeelden van ouder-kind interacties en leert video-feedback voor te bereiden volgens de interventie-handleiding.
  2. Gesuperviseerd oefentraject, waarbij je VIPP-AUTI uitvoert met een klinisch gezin uit je eigen praktijk of netwerk. Tijdens dit oefentraject heb je maandelijks een dag groepssupervisie aan de hand van filmbeelden en voorbereide video-feedback van het eigen oefengezin om variaties van elkaar te leren.

  Wat leer je?

  Naast de theorie en klinische relevantie van VIPP-AUTI leer je individuele autismekenmerken bij het kind waar te nemen, waaronder:

  • Niveau van spel en motivatie
  • Mate van aandacht delen
  • Behoefte aan structuur en voorspelbaarheid
  • Wijze van informatie- en prikkelverwerking
  • Uiting van emoties en stereotiep gedrag, mate van rigiditeit
  Je leert het gedrag van ouders/verzorgers te analyseren, waaronder:
  • Mate van sensitiviteit, intrusiviteit en inlevingsvermogen
  • Wijze van communiceren en stimuleren
  Je bent in staat om een script van competentiegerichte video-feedback te schrijven, passend bij de filmfragmenten en interventieopbouw. Ook kun je passend spelmateriaal gebruiken en informatieve filmopnames maken van ouder-kind interacties. Het effect van de interventie leer je evalueren aan de hand van een logboek van elk huisbezoek en aan het eind maak je een schriftelijk ‘persoonlijk advies’ voor ouders/verzorgers.

  Toetsen

  Toetsing vindt plaats tijdens de supervisie van het oefentraject. De docent beoordeelt de kwaliteit van het uitgevoerde oefentraject. Bij voldoende kwaliteit ontvang je het VIPP-AUTI-certificaat om de interventie te mogen uitvoeren.

  Let op: deze cursus leidt op tot directe uitvoering van VIPP-AUTI in de praktijk. Voordat je kunt starten met het oefentraject, heb je alle workshopdagen gevolgd.
  Spel- en filmmateriaal dienen voorafgaand aan het oefentraject en in eigen beheer (door je instelling) aangeschaft te zijn. Je bent verantwoordelijk voor een tijdige organisatie van een klinisch gezin in eigen praktijk of netwerk. Huisbezoeken zijn per twee weken (of aangepast aan de mogelijkheden van het gezin) en voorafgaand aan de supervisie, gepland en voorbereid. Tijdens het werken met het oefengezin ben je zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening en privacy binnen de wet- en regelgeving (bijv. WGBO en AVG). Aan beide ouders dien je schriftelijk toestemming te vragen om het filmmateriaal te mogen gebruiken tijdens de cursus. Bij aanvang van de cursus ontvang je een voorbeeldbrief om toestemming van ouders vast te leggen.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.
  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  3 dagen van 9.00 tot 17.00, dag 4 van 9.00 tot 13.00 en 3 supervisiedagen van 9.00 tot 17.00 uur

  Datums

  6, 10, 13 en 17 september, 8 oktober, 12 november en 10 december 2021

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Maatschappelijk werker
  Professionals, die werkzaam zijn in de (ambulante) zorg voor  jonge kinderen met autisme.

 • Docenten
  dr. Irina Poslawsky

  dr. Irina Poslawsky

  Irina Poslawsky is verplegingswetenschapper en werkzaam als beleidsmedewerker zorg op de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij is projectleider van diverse kwaliteitsprojecten in de zorg, onderzoekscoördinator, ondersteuner van de Familieadviesgroep, docent in het 2de masterjaar van Klinische Gezondheidswetenschappen en VIPP-AUTI-trainer.Lees meer
 • Literatuur
  Zelf aanschaffen, voorafgaand aan het oefentraject
  • Video-opname- en -afspeelapparatuur
  • Speelgoed
  • Verzamelmapje voor de ouderbrochure
  Brochure voor ouders ontvang je digitaal bij aanvang van de cursus. De brochure dien je zelf te printen (evt. met logo van je instelling).

  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.
 • Reviews
  Reviews