Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders, mogelijkheden en valkuilen  (A2275)

€ 530

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe help je ouders om de gevolgen van een scheiding voor de ontwikkeling van hun kinderen zo beperkt mogelijk te houden? Leer ontwikkelingsproblemen te herkennen en erop in te spelen, en ontdek hoe je de ouders ondersteunt bij de opvoeding en de omgang met elkaar. Zo kun je eraan bijdragen dat kinderen zich ondanks alles zo goed mogelijk ontwikkelen en later niet tegen problemen aanlopen wanneer ze zelf relaties aangaan.
 
 • Inhoud

  Elk jaar worden ongeveer 35.000 kinderen in Nederland geconfronteerd met de echtscheiding van hun ouders. Echtscheiding is een ‘normale’ levensgebeurtenis geworden. Toch hebben veel gescheiden ouders er moeite mee hoe ze de (opvoedings-)relatie met hun kinderen in de nieuwe situatie op een harmonieuze wijze vorm kunnen geven. Het blijkt moeilijk te zijn om een onderscheid te maken in de relatie die men had als partners en de relatie die men voor altijd blijft houden als opvoeders. Wanneer kinderen langdurig geconfronteerd worden met ouders die het ook na de scheiding niet lukt de strijdbijl te begraven kunnen ze daarvan ernstige problemen bij hun ontwikkeling ondervinden. Op de korte termijn is er vaak sprake van een terugval in de ontwikkeling (bedplassen, toename van agressief gedrag thuis en/of op school, terugval van schoolprestaties, gevoelens van depressiviteit enz). Op de lange termijn blijken deze kinderen problemen te ondervinden bij hun eigen relatievorming.
  Zowel hulpverleners van deze ouders als ook hulpverleners van kinderen komen met regelmaat dergelijke situaties tegen. Om daadwerkelijk hulp te kunnen bieden is het van belang inzicht te hebben in de effecten van echtscheiding op de ontwikkeling van kinderen en de valkuilen voor hulpverleners wanneer ze te maken hebben met strijdende partijen.

  Wat leer je?

  Je krijgt meer zicht op de negatieve effecten van problematische echtscheidingen op de ontwikkeling van kinderen. Je kunt loyaliteitsproblemen bij kinderen herkennen en bespreken, gescheiden ouders bewustmaken van hun rol en hun mogelijkheden bij de aanpak van deze problematiek en hun adviseren bij de opvoeding van hun kind. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je om je in te leven in de soms strijdige standpunten van de betrokken ouders. Je kunt ouders adviseren over de opstelling van een ouderschapsplan.

  Werkwijze

  • Wat houdt scheiden in voor het kind en voor de ouders en wat zijn de korte en lange termijn gevolgen voor de ontwikkeling van het kind?
  • Hoe kan de hulpverlener de signalen die duiden op ontwikkelingsproblemen bij kinderen ten gevolge van problematische scheiding herkennen en hoe kan men er op inspelen?
  • Juridische achtergrondinformatie over de begrippen gezag, contactregeling en ouderschapsplan.
  • Zoeken naar manieren om de kloof tussen gescheiden ouders, die leidt tot emotionele problemen bij de kinderen, te overbruggen.
  • Adviseren en begeleiden van de verzorgende ouder bij de opvoeding van het kind in de nieuwe gezinssamenstelling.
  • Adviseren en begeleiden van de niet-verzorgende ouder bij de omgangsregeling.
  • Hulpverlening: bemiddelen tussen ouders, ondersteuning van ouders bij opvoeding en omgangsregeling, hulpverleningsmogelijkheden voor kinderen van gescheiden ouders.
    
  De theorie over echtscheiding en kinderen wordt zoveel mogelijk toegelicht en geïllustreerd (onder meer aan de hand van videomateriaal) met casuïstiek, ingebracht door de docent. Je wordt uitgenodigd je eigen casuïstiek aan de orde te stellen.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums

  Omvang

  2 woensdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  1 en 15 juni 2022

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  dr. Marian Roelofs

  dr. Marian Roelofs

  Marian Roelofs is Gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist NVO en kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP. Zij is werkzaam als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming en heeft veel te maken met scheidings- en omgangskwesties. Zij is gepromoveerd op het onderwerp 'hulpverlening bij kindermishandeling'. Daarnaast is zij supervisor voor orthopedagogen die in opleiding zijn tot orthopedagoog-generalist.Lees meer
 • Literatuur
  Van den Berg, T. (2018). Praten met kinderen en jongeren over scheiding: Een praktijkboek voor professionals. Bohn Stafleu Van Loghum.
  ISBN: 978 90 368 18933 of ISBN: 978 90 368 18940 (eBook)
 • Reviews