Basispsychiatrie in de wijk  (IC233)

Offerte aanvragen
Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Hoe werk je als medewerker van een wijkteam met mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen? Deze cursus leert je inschatten wat iemand nodig heeft en hoe je daar vanuit jouw rol aan kunt bijdragen. Je doet kennis op van de signalen van de meest voorkomende psychiatrische en verslavingsproblemen. En je leert de balans vinden tussen wat iemand zelf kan en met welke beperkingen je rekening moet houden.
 
 • Inhoud

  Als wijkteammedewerker ben je niet de deskundige die de zorg overneemt, maar een gelijkwaardige coach die mensen ondersteunt in hun vraag of probleem. Daarbij heb je oog voor de zelfredzaamheid en de eigen kracht van de wijkbewoner en zijn netwerk/omgeving. In de generalistische aanpak kom je vragen of problemen tegen waarvan je je afvraagt of dit psychiatrische problemen zijn. Wat is de invloed daarvan op de kwaliteit van leven? Hoe kun je als wijkteammedewerker daar het beste mee omgaan? In welk perspectief plaatst dat zijn gestelde vraag/probleem aan het wijkteam?

  Wat kun je verwachten?

  In de wijk wonen ook mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen, al dan niet gediagnostiseerd of behandeld. De cursus is erop gericht kennis te nemen van wat het betekent dat iemand psychiatrische problemen heeft, hoe dat in het dagelijks functioneren en in gedrag naar voren komt. Deze cursus geeft je als medewerker uit een sociaal wijkteam handvatten hoe je hiermee om kunt gaan. Het gaat om het kunnen inschatten wat iemand en zijn omgeving nodig hebben en hoe je daar vanuit jouw eigen rol als wijkteammedewerker een bijdrage aan kunt leveren. Het vertrekpunt is enige kennis over de gevolgen van psychiatrische problemen, het doel is erop gericht dat iemand binnen zijn mogelijkheden en netwerk zo volwaardig mogelijk mee kan doen uitgaand van de kwaliteiten die iemand heeft en met behulp van omgeving en netwerk.

  Wat leer je?

  • Je leert:

  • Over de signalen van de meest voorkomende psychiatrische en verslavingsproblemen en wat daarvan te merken is in de wijk en de praktijk.
  • Welke attitude passend is en welke manier van omgaan aansluit bij iemands eigen behoeften en kwaliteiten, als er sprake lijkt van psychiatrische problemen.
  • Spanningsvelden inschatten tussen wat mogelijk is en wat iemand zelf kan doen, tegenover beperkingen waarmee rekening gehouden moet worden.
  • Het spanningsveld hanteren tussen behandelen/begeleiden en participeren in de wijk.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor o.a. MEE IJsseloevers in Zwolle.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  Deze cursus wordt incompany uitgevoerd

  Locatie

  in overleg
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • POH-GGZ
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Activiteitenbegeleider
  • Leidinggevende/staf/management

 • Docenten
 • Literatuur
  Os, J. van. De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789036820356.
 • Reviews
  Reviews