Verdieping complexe scheidingen met geweld  (IC218)

Onderzoeken van de krater van het geweld

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Wanneer er bij complexe scheidingen sprake is van ex-partnergeweld, is het van belang dit goed te analyseren. Was er al sprake van geweld tijdens de relatie en hoe zien de geweldspatronen eruit? Een van de instrumenten die hierbij helpt is de MASIC. Wanneer professionals goed toegerust zijn om te handelen, kunnen zij escalatie en langdurig conflict voorkomen of ten minste verminderen.
 
 • Inhoud

  Complexe scheiding, ook wel vechtscheiding genoemd, is een problematiek die leidt tot hevige gevoelens bij ex-partners en hun kinderen, en tot frustratie en ongemak bij professionals. Deze scheidingen bestrijken een breed spectrum aan relaties en achtergronden. Soms gaat het om ultrakorte relaties waaruit een kind is geboren, deed de relatiebreuk deed zich voor tijdens de zwangerschap of vrij snel na de geboorte, soms lopen langdurige relaties op de klippen.

  Ex-partnergeweld wordt nog onvoldoende onderkend, situaties waarin het geweld voortduurt en de relatie verbroken wordt (De Vaan, Dijkstra en Witkamp, 2016). Zo leidt een op de drie huisverboden een jaar na dato tot een scheiding (Van Eijkern, Baan & Veenstra, 2011). Vrouwen belanden na geweld door hun partner soms met hun kinderen tijdelijk in de vrouwenopvang of zij komen als gevolg van het geweld bij de eerste hulp of de politie terecht. En soms leidt het helaas tot de dood van kinderen (Dijkstra en Verhoeven, 2014), partners en ex-partners.

  Professionals worstelen regelmatig met handelingsverlegenheid of een gebrek aan maatwerk. Ze vertellen bijvoorbeeld dat ze soms niet ingrijpen bij complexe scheiding omdat de situatie veel te ingewikkeld is. Anderen geven aan dat zij het geweld of psychiatrische problemen slechts globaal en neutraal beschrijven. Soms nemen zij wel machtsongelijkheid en agressief gedrag waar, maar weten zij niet goed hoe zij daarmee om moeten gaan.

  Er is dringend meer verdieping gewenst in het professionele handelen. Deze versterking van het professionele gedragsrepertoire is nodig om het aantal hermeldingen en vastgelopen zaken terug te dringen en escalatie te beperken en om de omgang zo goed mogelijk vorm te geven, zodat dit de ontwikkeling van kinderen ondersteunt.

   

  Wat leer je?

  • Versterken van handelingsrepertoire van de aanpak complexe scheiding door betere duiding en analyse aan de hand van kernvragen en vaardiger handelen
  • Inzicht in de aard en werking van coercive control, dwingende controle en andere vormen van geweld
  • Inzicht in het benoemen en begrenzen van geweld in de voorgeschiedenis en na de scheiding, en de machtsongelijkheid die daarbij mogelijk speelt
  • Fasenmodel en werken met vaste volgorde - analyse, veiligheid, risicogestuurde zorg en herstelgerichte zorg - om complexe scheiding te behandelen en escalatie en langdurig conflict te verminderen
  • Inbedding van het instrument MASIC in het werkproces en de gefaseerde aanpak

  Werkwijze

  • Literatuur over partnerrelatiepatronen bij en impact van complexe scheiding
  • Aandacht voor geweld in de voorgeschiedenis en de periode na een scheiding
  • Wat als het waar is? Vermoedens van seksueel misbruik interpreteren na een scheiding
  • Aandacht voor (het voorkomen van) fataal geweld bij scheiding
  • Schiften in soorten zaken en kritische vragen over de ernst (tunnelvisie of is er daadwerkelijk sprake van geweld?)
  • Inzicht in de verschillende dimensies van een complexe scheiding en de conflictladder
  • Training in gebruik en interpretatie van de MASIC (door professor De Ruiter vertaald) om het professioneel handelen te versterken en dit instrument in te bedden in het werkproces
  • Voorafgaand aan de cursus brengen de deelnemers aan de hand van een vaste set huiswerkvragen een recente casus in waarin handelingsverlegenheid of stagnatie een rol spelen.
  Leerproces
  Deelnemers leren uiteraard door het bestuderen van literatuur en het bijwonen van de lessen: ze leren van en met elkaar. Er worden vooraf per keer huiswerkvragen uitgereikt waarmee ze zich de literatuur eigen kunnen maken. Om het leerrendement te optimaliseren werken de deelnemers gedurende de cursus aan een eigen casus, waarop zij tijdens de lessen met elkaar reflecteren en feedback van de docent ontvangen.
  Het kan verrijkend zijn voor het leerproces wanneer kernketenpartners gezamenlijk deelnemen aan de cursus.
   

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo hebben deelnemers toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Gedurende de cursus werken de deelnemers aan een eigen casus. Deze leveren zij na afloop in, met een reflectie. Hierop ontvangen zij persoonlijke feedback van de docent.

  Deze cursus wordt incompany verzorgd. Voor een optimaal leereffect raden we aan de cursus samen met ketenpartners te volgen.

 • Datums
  Deze 3-daagse cursus wordt, in overleg, incompany uitgevoerd.

  (Omvang: 18 uur)
 • Accreditatie

  Beroepsregistratie

  We vragen de accreditaties aan die passen bij jullie organisatie. Een eerdere uitvoering is geaccrediteerd door NIP, NVO en SKJ.

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener

 • Docenten
  dr. Sietske Dijkstra

  dr. Sietske Dijkstra

  Sietske Dijkstra is in 2000 gepromoveerd op de studie 'Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweldservaringen uit hun kindertijd'. Sietske werkt sinds 1998 in haar eigen bedrijf, www.sietske-dijkstra.nl en publiceert sinds 1987 over geweld in gezinnen. Ze was bijna 8 jaar lector 'Huiselijk geweld en hulpverlening in de keten' bij Avans Hogeschool en maakte deel uit van de commissie Samson. Haar expertise ligt in het entameren, uitvoeren en implementeren van praktijkgericht onderzoek en het verzorgen van scholing en advies voor een breed scala van professionals.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews