dr. Sietske Dijkstra

dr. Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra is in 2000 gepromoveerd op de studie ‘Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweldservaringen uit hun kindertijd’. Sietske werkt sinds 1998 in haar eigen bedrijf, www.sietske-dijkstra.nl en publiceert sinds 1987 over geweld in gezinnen. Ze was ruim 7 lector ‘huiselijk geweld en hulpverlening in de keten’ bij Avans Hogeschool. Haar expertise ligt in het entameren, uitvoeren en implementeren van praktijkgericht onderzoek en het verzorgen van scholing en advies voor een breed scala van professionals. In 2014 was ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van de werkconferentie 'Uit de houdgreep van de Taskforce kindermishandeling' en maakte zij deel uit van de Commissie Samson.