Startdatum:

Behandelen in De Nieuwe GGZ (A1999)

Concrete handvatten voor De Nieuwe GGZ en Positieve Gezondheid

Om De Nieuwe GGZ echt te doen slagen zijn hulpverleners nodig die zich (opnieuw) kunnen laten leiden door hun cliënt en niet alleen door zijn klachten. Daarom is deze ervaringsgerichte training ontwikkeld, waarin je als behandelaar leert om opnieuw te kijken en luisteren. Niet alleen vanuit kennis en kunde, maar ook vanuit zintuiglijkheid en zelfinzicht. Je oefent met aspecten als empathie, echtheid en wederkerigheid, en met de 4 rollen die de hulpverlener in De Nieuwe GGZ moet kunnen aannemen.

Kosten: € 860

incl. lunch en digitale literatuur, excl. boek (ongeveer € 80)

Inschrijven

Mogelijk t/m 9 februari 2019, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 3 zaterdagen van 09:30 tot 16:30
 • Datums: 16 maart, 30 maart en 13 april 2019
 • Locatie: Putten
 • Docent: drs. Geza Kovács
 • Kosten: € 860
 • Cursuscode: A1999

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Psychiater
 • Verpleegkundig specialist
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Psychiater en Verpleegkundig specialist

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat als je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De Nieuwe GGZ wordt onderschreven door een groot aantal werkers binnen de GGZ waaronder psychiater Jim van Os. Hij is auteur van de ‘DSM-5 voorbij’ en één van de initiatiefnemers van de beweging De Nieuwe GGZ. Wat is er nodig om deze beweging daadwerkelijk te doen slagen? Dat zijn vooral hulpverleners die zich (opnieuw) kunnen laten leiden door hun cliënt en niet alleen door zijn klachten. De Nieuwe GGZ heeft zich onder andere laten inspireren door de eminente psychiater Irvin Yalom, die stelt dat de therapeut de cliënt moet ontmoeten en zich tegelijkertijd moet opstellen als opvoeder, degene die interventies aanwendt en als degene die het de cliënt mogelijk maakt zijn eigen mogelijkheden te ervaren en in te zetten. Het tegelijkertijd invullen van deze verschillende rollen is geen sinecure. Het betekent dat je als behandelaar moet kunnen switchen van empathische niet-weter tot coachende weter. Voor beide rollen is het belangrijk dat je in staat bent tot het aangaan van een verbinding, een ontmoeting met de cliënt.
 
Na overleg met onder meer Jim van Os heeft de RINO Groep een ervaringsgerichte training opgezet voor professionals waarin aspecten als empathie, echtheid en wederkerigheid daadwerkelijk kunnen worden geoefend. De training is gebaseerd op een sinds 14 jaar uitgevoerde ervaringsgerichte psychodynamische methode die veel raakvlakken heeft met de beweging van De Nieuwe GGZ. Bij deze ervaringsgerichte (zintuiglijke), dynamische scholing leer je als behandelaar opnieuw kijken en luisteren, niet alleen vanuit kennis en kunde maar ook vanuit zintuiglijkheid en zelfinzicht.

De scholing vindt plaats in een natuurrijke setting waarbij begrippen als beweging, observatie, verbinding en ontmoeting worden aangeboden en beoefend.

Wat leer je?

De nadruk ligt vooral op de attitude van de hulpverlener gedurende het therapeutisch proces en op de vaardigheden die van belang zijn om de verschillende rollen, passend bij de fase waarin dat proces zich bevindt, in te kunnen vullen.

Je leert als hulpverlener vragend wijs te worden en gebruik te maken van je eigen ervaringen en inzichten om zodoende de basis te leggen voor een samenwerking waarbij de context, doelstelling en vaardigheden van je cliënt leidend zijn.

Wat leer je?
- Inzicht in je eigen aandeel in hoe het komt dat empathie tonen, daadwerkelijk voelen en observeren naar de achtergrond zijn geraakt sinds diagnostiek de boventoon voert.
- Basale vaardigheden die bij elke rol nodig zijn worden verstevigd, zoals daadwerkelijk contact maken, observeren, luisteren, verbinden en empathie.
- De 4 rollen die de hulpverlener in De Nieuwe GGZ moet kunnen aannemen.
- Waarom, hoe en wanneer die bepaalde rollen worden aangenomen in contact met de cliënt.

Inhoud

Jim van Os onderscheidt 4 rollen voor de regiebehandelaar/hoofdbehandelaar in de GGZ: Adviseur- diagnost, de interventionist, de coach en de ervaringsdeskundige.
Middels theorie, ervaringsgerichte en gestructureerde, semi-gestructureerde en ongestructureerde projectieve opdrachten worden deze uiteengezet en wordt een vertaling gemaakt naar de dagelijkse praktijk in en buiten de spreekkamer.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • contact maken, ontmoeten en verbinden
 • het ervaren van affecten, emoties en gevoelens
 • het inzichtelijk maken van verborgen gevoelens, afweermechanismen, kwetsbaarheid en weerbaarheid/veerkracht.
Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in deze cursus, ter reflectie op de multi-deskundige attitude van de behandelaar.

Toetsen

De cursus wordt afgesloten met een toets.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat als je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Delespaul, Milo, Boevink en Van Os. ISBN 9789491969119
Therapie als geschenk. Yalom, I. ISBN 9789460032257

Aanbevolen:
De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Van Os. ISBN 9789491969003
Handboek De hulpverlener in De Nieuwe GGZ. Kovacs en Umbgrove
 


De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docent

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1999 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl