Omgaan met cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis  (IC005)

Voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis is het vaak moeilijk stabiele relaties te onderhouden - ook met hulpverleners. Deze cursus geeft je meer kennis en inzicht in de gedragspatronen van mensen met borderline én in je eigen reacties. Je oefent met praktische communicatiemodellen waarmee je je contact met je cliënten kunt verbeteren.
 

Feiten

 • Omvang: Deze cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Docent: Didi de Joode
 • Docent

 • Kosten: Op aanvraag
 • Cursuscode: IC005

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Mbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
Basispsycholoog, Orthopedagoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Mbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Deelnemers ontvangen een certificaat, bij een minimale aanwezigheid van 90% en wanneer de cursus met goed gevolg is afgerond.

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben vaak moeite met het aangaan van stabiele relaties, waaronder hulpverleningsrelaties. Ook komt het voor dat ze geen duidelijk beeld hebben van de eigen identiteit, of juist een sterk negatief beeld. Daarnaast doen zij regelmatig zó hun best om niet verlaten te worden, dat het uiteindelijk in verlating resulteert. Sterke impulsiviteit, zelfbeschadigend gedrag en sterk wisselende stemmingen zorgen voor moeilijkheden in de interactie met anderen. Niet zelden behoren hulpverleners en begeleiders tot deze ‘anderen’.

Wat leer je?

Deze cursus biedt meer kennis en inzicht in gedragspatronen van mensen met borderlineproblematiek. Ook geeft deze cursus meer inzicht in de eigen reactiepatronen van de deelnemende cursisten bij deze problematiek. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om vaardigheden te ontwikkelen en te oefenen aan de hand van praktische communicatiemodellen.

Inhoud

Onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen:

 • diagnostiek in de context van de DSM, diagnostische criteria, en de checklist van Shedler en Westen
 • comorbiditeit: veel voorkomende combinaties met andere psychiatrische problemen
 • begeleidingsstrategieën gericht op de-escalatie, het opheffen van handelingsverlegenheid en het verbeteren van de samenwerking met de cliënt
 • het oefenen met concrete communicatiemodellen om vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot het omgaan met borderlineproblematiek; in deze oefeningen is ook aandacht voor de effecten van het gedrag op de deelnemers met als doel: inzicht in eigen reactiepatronen en handelingsalternatieven

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat, bij een minimale aanwezigheid van 90% en wanneer de cursus met goed gevolg is afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd bij o.a. Lister te Utrecht en Rubicon Jeugdzorg te Horn.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.
 • Docent: Didi de Joode
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Vraag een offerte aan!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC005 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl