Motiverende gespreksvoering: training voor de forensische zorg  (IC213)

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Forensische patiënten zijn vaak moeilijk te overtuigen om hun delictgerelateerd gedrag te veranderen. Leer hoe je ze met motiverende gespreksvoering in beweging kunt krijgen en oefen met het toepassen van de methodiek zodat je ook de praktijk beheerst. Zo verminder je weerstanden en vergroot je de kans dat behandelingen effectief uitpakken.
 
 • Inhoud

  Forensische patiënten zijn vaak moeilijk ertoe te bewegen hun delict(gerelateerd) gedrag te veranderen. Motiverende gespreksvoering (MGV) is daarom een must voor behandelaars in het forensische circuit: het vermindert de weerstand, verhoogt de bereidheid tot behandeling en draagt bij aan de effectiviteit ervan. Als methodiek is MGV gericht op het versterken van de motivatie tot gedragsverandering. Dit gebeurt door het opsporen, vergroten en vervolgens oplossen van de ambivalentie ten aanzien van verandering. De methodiek leert behandelaars een accepterende, niet-moraliserende houding aan te nemen. Patiënten worden ertoe aangemoedigd zelf argumenten voor verandering onder woorden te brengen en met eigen behandeldoelen te komen. Aangezien motivatie geen statisch gegeven is, is MGV van belang gedurende het gehele behandelproces.

  Wat leer je?

  Na de training ben je bekend met de theoretische uitgangspunten van motiverende gespreksvoering en in staat dit in contact met patiënten adequaat toe te passen.

  Werkwijze

  • Theoretische en conceptuele uitgangspunten van MGV
  • MGV binnen het justitieel kader
  • Kennismaken met en het uitgebreid oefenen van de methodiek
  • MGV binnen de stadia van gedragsverandering

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums
  Deze 3-daagse cursus wordt, in overleg, incompany uitgevoerd.

  (Omvang: 21 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Verpleegkundig specialist

 • Docenten
 • Literatuur
  Verplichte literatuur: 

  Miller, W.R., Rollnick, S. (2005). Motiverende gespreksvoering (7e druk). Ekklesia. ISBN: 9789075569391
 • Reviews