Datum:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

DSM-5 voor forensisch rapporteurs  (D1747)

Als forensisch rapporteur moet je de DSM-5 kunnen hanteren, ondanks dat deze niet ontworpen is voor de forensische praktijk. In deze cursus leer je omgaan met de knelpunten bij de classificatie. Je ontdekt hoe je de DSM-5 gebruikt voor heldere diagnostiek en voor duidelijke adviezen over de toerekeningsvatbaarheid van verdachten.
 

Feiten

 • Omvang: 1 woensdag van 10.00 - 17.00 uur
 • Datum: 13 september 2017
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Pleun van Vliet
 • Docent

 • Kosten: € 325,-
 • Cursuscode: D1747

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychiater
Gz-psycholoog BIG en Psychiater

Accreditaties

Accreditatie: NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Net als de DSM-IV is de DSM-5 niet ontworpen voor het vaststellen van stoornissen in een forensische context. Het handboek waarschuwt dan ook expliciet voor gebruik in het forensische veld. Desalniettemin zijn forensisch rapporteurs per 1 januari 2017 verplicht de classificatie van stoornissen bij verdachten vorm te geven in termen van DSM-5.
Over de veranderde opzet van DSM-5 bestaat veel verwarring, met name over de ‘dimensionele’ kwaliteit van het systeem en de nieuwe ‘ernstmaten’ die deels gebaseerd zijn op meetinstrumenten waarvan de wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit nog niet zijn aangetoond.
 
In deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een combinatie van digitaal leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt.

Wat leer je?

Bestaande kennis over het systeem van de DSM-5 wordt bestendigd en verdiept en algemene knelpunten in de classificatie worden besproken. Je leert hoe met de DSM-5 zowel heldere diagnostiek als een eenduidig advies omtrent de toerekeningsvatbaarheid van verdachten kan worden gerealiseerd.

Inhoud

De DSM-5 stelt forensisch rapporteurs voor specifieke uitdagingen. Doordat in het nieuwe systeem het begrip ‘psychische stoornis’ voor het eerst formeel is losgekoppeld van de mate van disfunctioneren, levert het nieuwe systeem de volgende mogelijkheden op:

 • De verdachte voldoet aan de criteria voor een stoornis, en deze criteria zijn dermate ‘ernstig’ aanwezig dat ze zorg behoeven.
 • De verdachte voldoet aan de criteria voor een stoornis, maar deze criteria zijn niet ‘ernstig’ genoeg om al dan niet gedwongen zorg aan te bevelen.
 • De verdachte voldoet niet aan voldoende criteria om van een specifieke stoornis te kunnen spreken, maar de criteria waar de verdachte wel aan voldoet zijn dermate ‘ernstig’ aanwezig dat al dan niet gedwongen zorg aanbevolen moet worden.
 • De verdachte voldoet niet aan voldoende criteria om van een specifieke stoornis te kunnen spreken, en deze criteria zijn ook niet zo ‘ernstig’ aanwezig dat ze zorg behoeven.
 
Opties 2 en 3 zijn soms lastig uit te leggen en te verdedigen tegenover de rechter, alsmede de verdachte zelf. De toevoeging van de opties ‘ongespecificeerde’ en ‘andere gespecificeerde’ bij iedere stoorniscategorie maakt de communicatie met de rechtbank er eveneens niet eenvoudiger op. Aan de hand van zelfingebrachte en voor deze vraagstellingen relevante casussen wordt besproken hoe met de DSM-5 zowel heldere diagnostiek als een eenduidig advies omtrent de toerekeningsvatbaarheid kan worden gerealiseerd.
 
Onderdeel van deze cursus is een E-learning module die op een aantal onderdelen aanvullend en verrijkend is op de lesdag.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Naast het geaccrediteerde klassikale gedeelte is de DSM-5 e-learning module onderdeel van deze cursus. De toegekende punten voor de e-learning vind je op www.rinogroep.nl/E1801

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Pleun van Vliet
 • Docent

  Docent Theo Ingenhoven

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D1747 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl