Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

DSM-5 diagnose en persoonlijke diagnostiek voor hbo'ers  (A1895)

Baseer je diagnoses uitsluitend op de DSM-5 of kun je er ook anders naar kijken? Ontdek een verfrissende manier van denken en handelen rond diagnostiek in deze cursus gebaseerd op het gedachtegoed van dr. Jim van Os. Je leert diagnoses te bezien in gradaties en vanuit deze persoonlijke diagnostiek een herstelgerichte aanpak te introduceren. Centraal daarin staat het contact en het vertrouwen tussen cliënt en hulpverlener.
 

Feiten

 • Omvang: 2 dinsdagen van 9.30 - 16.30 uur
 • Datums: 23 en 30 januari 2018
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: Gerard Lohuis
 • Docent

 • Kosten: € 510,-
 • Cursuscode: A1895

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • POH-GGZ
 • Ggz-agoog
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Maatschappelijk werker
Basispsycholoog, POH-GGZ, Ggz-agoog, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Accreditatie: Registerplein, V&V, VSR, VVH

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

In de psychiatrie is er lange tijd naar problemen gekeken vanuit een diagnose- of probleemgerichte benadering. De laatste jaren komt er meer en meer aandacht voor een herstelgerichte benadering. Ook de invloed vanuit de positieve psychologie, empowerment en netwerkondersteuning zoals Eigen Kracht Conferenties hebben nieuwe invalshoeken laten zien van waaruit hulp geboden kan worden.

Het is ook al langer bekend dat de keuze van een benadering lang niet altijd het gewenste resultaat oplevert en dat met name het contact en het vertrouwen van de cliënt in de hulpverlener essentieel is. Het is van belang dat de cliënt zich gehoord voelt, gerespecteerd weet, maar dat de deskundige blik van de hulpverlener niet overboord wordt gezet. Teveel meegaan in het verhaal kan ook betekenen dat je iemand in de steek laat. Net zoals het werken met louter diagnostiek iemand onnodig kan beschadigen.

Deze cursus biedt een verfrissende blik op je eigen manier van denken en handelen op basis van de goed onderbouwde inzichten zoals dr. Jim van Os die heeft beschreven in zijn boek 'De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz'. Hierin pleit hij voor een persoonlijke diagnostiek waarin vele facetten van alle hierboven genoemde opvattingen opgesloten liggen. Hij combineert de deskundigheid met het persoonlijke verhaal. Van Os heeft intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de DSM-5, maar daarna in het openbaar afstand genomen van het DSM-denken.

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een combinatie van digitaal leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt. De cursus bestaat uit twee lesbijeenkomsten in combinatie met een e-learning module DSM-5.

Wat leer je?

Je leert diagnoses te bezien vanuit gradaties en je leert vanuit persoonlijke diagnostiek een herstelgerichte aanpak te introduceren.

Inhoud

Voorafgaand aan de lesbijeenkomsten volg je een e-learning module DSM-5. Tijdens de bijeenkomsten wordt er vervolgens vanuit de persoonlijke diagnostiek aandacht besteed aan de manier van hulpverlenen en hoe iemand dat persoonlijk vormgeeft. Er wordt aandacht besteed aan de theoretische onderbouwing vanuit de persoonlijke diagnostiek waarbij recht wordt gedaan aan diagnostiek en een op herstelgerichte benadering. Hierbij doen zich spanningsvelden voor, zijn er momenten waarop een keuze wordt gemaakt door de hulpverlener en is de vraag vanuit welk persoonlijk perspectief de hulpverlener handelt.

Aan bod komen:

 • Eigen perspectief van werken: vanuit welke inzichten werk je?
 • Welke spanningsvelden kom je tegen: welke keuzes maak je? Dit wordt gedaan op basis van casuïstiek waarin verschillende perspectieven aan bod komen en keuzes gemaakt (kunnen) worden t.a.v. een probleemgeoriënteerde aanpak dan wel op herstelgerichte benadering.
 • Theorie persoonlijke diagnostiek en discussie.
 • Welk verhaal zit er achter je eigen manier van kijken: een narratieve oefening.
 • Provocatieve elementen om iemand in beweging te krijgen.

Tijdens de cursus wordt veel geoefend aan de hand van eigen casuïstiek.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Naast het geaccrediteerde klassikale gedeelte is de DSM-5 e-learning module onderdeel van deze cursus. De toegekende punten voor de e-learning vind je op www.rinogroep.nl/E1801

Literatuur & Benodigdheden

Os, J. van. (2014). De DSM-5 voorbij!: Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. (z.p.): Diagnosis Uitgevers. ISBN 9789491969003

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Gerard Lohuis
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1895 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl