Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

De eigen kracht van multiprobleemgezinnen  (B1783)

Begeleiden tussen kracht en problemen

Hoe kom je binnen bij multiprobleemgezinnen die niet zitten te wachten op jouw bemoeienis? Leer hoe je een samenwerkingsrelatie opbouwt en rekening houdt met de opvoedingsgeschiedenis van de ouders. Na de cursus ken je de mogelijkheden en de valkuilen en weet je hoe je de eigen kracht van het gezin en de omgeving kunt aanboren.
 

Feiten

 • Omvang: 3 maandagen van 9.30 - 16.30 uur
 • Datums: 20 november, 4 en 18 december 2017
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Anne Koning
 • Docent

 • Kosten: € 780,-
 • Cursuscode: B1783

Voor wie

 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Accreditatie: Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

In de hulpverlening valt vaak de term 'multiprobleemgezinnen'. We hebben hierbij gezinnen voor ogen waarin veel problemen aan de orde zijn die vragen om een reactie. De gezinsleden zelf hebben vaak een heel andere visie en zitten niet te wachten op ongevraagde bemoeienis. Hoe kun je toch bij deze gezinnen 'binnenkomen'? Hoe kun je een samenwerkingsrelatie met hen opbouwen? Hoe kun je bij hen aansluiten, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen, en hen tegelijkertijd uitdagen te onderzoeken wat zij zouden willen veranderen in hun leven? Hoe kun je eraan bijdragen dat gezinsleden weer oog krijgen voor kracht en mogelijkheden in zichzelf en in hun omgeving en gaan geloven dat ze die kracht kunnen gebruiken om hun leven positief te beïnvloeden?

Om effectief te interveniëren is het van belang om vanuit het systeem te denken en niet alleen het kindperspectief, maar ook het perspectief van de ouders in te nemen. Het multiprobleemgezin vraagt om een specifieke benadering met oog voor mogelijkheden en onmogelijkheden in de hulpverlening. De rode draad is hier: aandacht voor het vestigen van een samenwerkingsrelatie met het gezin, het hanteren van stress, crisis en conflict, de opvoedingsgeschiedenis van de ouders, het versterken van buffers van ouderschap, het mobiliseren van de aanwezige kracht en competenties en het gebruikmaken van het natuurlijk steunsysteem van het gezin. In deze cursus komen al deze onderwerpen aan bod. We onderzoeken welke interventies bruikbaar zijn en welke basishouding van jou als hulpverlener hierbij passend is.

Wat leer je?

Na afloop van de cursus heb je kennis van multiprobleemgezinnen evenals kennis van intergenerationeel bepaalde opvoedingsfactoren. Je herkent de mogelijkheden en valkuilen bij het werken binnen deze gezinnen en je bezit vaardigheden om tijdens de begeleiding adequaat met deze gezinnen te werken op basis van eigen kracht, zelfstandigheid binnen het gezin en de steunfactoren in de omgeving. Je hebt zicht op je eigen (on)mogelijkheden om met deze gezinnen te werken.

Inhoud

 • leven in onveiligheid: stress, crisis, conflict, machteloosheid, apathie, isolement
 • zicht krijgen op intergenerationele overdracht
 • vastgelopen systemen in beweging brengen
 • het opbouwen van een samenwerkingsrelatie: letterlijk en figuurlijk binnenkomen
 • omgaan met weerstand
 • oplossingsgericht werken
 • bufferprocessen van ouderschap
 • het werken met genogrammen
 • het gezin in de context: gebruikmaken van het natuurlijk steunsysteem en samenwerking met andere betrokken professionals

Door middel van opdrachten en oefeningen wordt de theorie vertaald naar (casuïstiek uit) je dagelijkse praktijk. Je oefent nieuwe gespreksvaardigheden in rollenspel met trainingsacteurs, wat je aanzienlijk helpt om het geleerde daadwerkelijk te integreren in jouw werk.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Madsen, W.C. (2012). Samenwerkingsgerichte hulpverlening bij multi-gestresseerde gezinnen. Uitgeverij Maklu. ISBN 9789044128468.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Anne Koning
 • Docent

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B1783 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl