Signs of Safety  (B1757)

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe waarborg je de veiligheid van een kind in een situatie van mishandeling, verwaarlozing of misbruik? In deze cursus leg je de basis voor het werken met Signs of Safety, een werkwijze waarin samenwerking met het gezin en de omgeving centraal staat. Je leert veiligheid bespreken in complexe gezinssystemen en een veiligheidsplan opstellen. Oefeningen met oplossingsgerichte communicatievaardigheden helpen je om steviger te staan in de contacten met het gezin.
 
 • Inhoud

  Signs of Safety biedt een benaderingswijze voor de hulpverlening wanneer het gaat om onveiligheid van kinderen. Deze benadering is in de jaren 90 door Andrew Turnell en Steve Edwards ontwikkeld met medewerking van ruim 150 hulpverleners. Centraal staat de samenwerkingsrelatie met de cliënt in situaties van kindermishandeling, verwaarlozing of misbruik. Het streven is om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Vanuit de samenwerking wordt gewerkt aan een veiligheidsplan. Binnen Signs of Safety is oplossingsgericht werken de grondhouding. Het betrekken van het netwerk van het gezin is een voorwaarde. De benaderingswijze ontwikkelt zich nog altijd dankzij de input van hulpverleners van over de hele wereld. Ook in Nederland krijgt Signs of Safety steeds meer belangstelling. In deze cursus wordt de basis behandeld waarbij de link wordt gelegd met de Nederlandse praktijk.

  Naast de cursus Signs of Safety bieden wij ter verdieping op de oplossingsgerichte benadering de cursus Praten met kinderen over veiligheid aan.

  Wat leer je?

   Na deze cursus beschik je over:
  • kennis van de uitgangspunten van Signs of Safety
  • kennis en vaardigheden m.b.t. het gebruik van het framework
  • kennis van het opstellen van een veiligheidsplan
  • vaardigheden in het bespreken van onveiligheid in complexe gezinssystemen
  • vaardigheden om in het contact met cliënt en netwerk te focussen op veiligheid
  • vaardigheden om de oplossingsgerichte communicatie aan te scherpen om hiermee bodemeisen te stellen

  De verschillende stappen in de benaderingswijze worden aan de hand van casussen besproken. Vaardigheden worden geoefend aan de hand van ingebrachte casussen.

  Werkwijze

  • ontstaan van Signs of Safety
  • praktische uitgangspunten
  • praktijk elementen
  • communicatie
  • framework
  • conferentie
  • veiligheidsplan

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor o.a. Rubicon Jeugdzorg te Horn, het Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp-Zoeterwoude en Philadelphia Zorg te Amsterdam-Oost.

 • Datums

  Omvang

  2 donderdagen van 9.30 - 16.30 uur

  Datums

  8 juni en 6 juli 2017

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  Petra Rozeboom

  Petra Rozeboom

  Ik werk sinds 1992 in de jeugdhulpverlening, van 1992 tot 2005 bij verschillende zorgaanbieders zoals Hulp aan Huis IOG/ Voorziening voor Pleegzorg/ Accare Kinder- en Jeugd Psychiatrie. Vanaf 2005 ben ik werkzaam bij Jeugdbescherming Noord (voormalig Bureau Jeugdzorg Drenthe), eerst als casemanager- ggz, daarna als gezinsvoogd en sinds januari 2010 als Werkbegeleider eerst voor gespecialiseerd casemanagement (vrijwillig kader) en nu voor de afdeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

  Vanaf 2006 heb ik meerdere opleidingen Signs of Safety, gevolgd bij Andrew Turnell. In mijn werk bij Jeugdbescherming Noord geef ik vanaf 2007 uitvoering aan het opstellen van veiligheidsplannen, coachen van medewerkers in het werken volgens Signs of Safety en draag mede de verantwoordelijkheid voor het implementeren van Signs of Safety binnen Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen (JBN). Sinds 2016 ben ik betrokken bij de nieuwe ontwikkeling Signs of Succes JR 2.0 dit is een samenwerking tussen JBN en WSG.
  Vanaf oktober 2018 - maart 2020 was ik teamleider van Ouder-Kind Huis en ambulant team bij een midden-grote jeugdzorgaanbieder Het SamenHuis. Hier was ik mede verantwoordelijk voor het implementeren van de benaderingswijze Signs of Safety.

  Sinds de invoering van de licentie Signs of Safety ben ik een erkende Signs of Safety trainer. Vanuit de licentie worden er voorwaarden aan mij als trainer gesteld (voor informatie hierover zie www.resolutionsconsultancy.com).
  Ik heb een trainersopleiding afgerond in 2009 en geef nu als freelancer diverse trainingen/ coaching trajecten en intervisie vanuit mijn eigen bedrijf ROOS Consultancy waardoor ik bij verschillende hulpverlenende organisaties Signs of Safety trainingen heb gegeven en aansluitend coaching trajecten t.a.v. het werken met Signs of Safety in de praktijk. Instanties in Nederland, België; maar ook in Zweden. Verder geef ik ook andere trainingen, workshops en intervisietrajecten.Lees meer
 • Literatuur
  De volgende literatuur wordt aanbevolen, maar is niet verplicht:
  Edwards, S. & Turnell, A. (2014). Veilig opgroeien. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031361564.
 • Reviews