Petra Rozeboom

Petra Rozeboom
Ik werk sinds 1992 in de jeugdhulpverlening, van 1992 tot 2005 bij verschillende zorgaanbieders zoals Hulp aan Huis IOG/ Voorziening voor Pleegzorg/ Accare Kinder- en Jeugd Psychiatrie. Vanaf 2005 ben ik werkzaam bij Jeugdbescherming Noord (voormalig Bureau Jeugdzorg Drenthe), eerst als casemanager- ggz, daarna als gezinsvoogd en sinds januari 2010 als Werkbegeleider eerst voor gespecialiseerd casemanagement (vrijwillig kader) en nu voor de afdeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Vanaf 2006 heb ik meerdere opleidingen Signs of Safety, gevolgd bij Andrew Turnell. In mijn werk bij Jeugdbescherming Noord geef ik vanaf 2007 uitvoering aan het opstellen van veiligheidsplannen, coachen van medewerkers in het werken volgens Signs of Safety en draag mede de verantwoordelijkheid voor het implementeren van Signs of Safety binnen Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen (JBN). Sinds 2016 ben ik betrokken bij de nieuwe ontwikkeling Signs of Succes JR 2.0 dit is een samenwerking tussen JBN en WSG.
Vanaf oktober 2018 - maart 2020 was ik teamleider van Ouder-Kind Huis en ambulant team bij een midden-grote jeugdzorgaanbieder Het SamenHuis. Hier was ik mede verantwoordelijk voor het implementeren van de benaderingswijze Signs of Safety.

Sinds de invoering van de licentie Signs of Safety ben ik een erkende Signs of Safety trainer. Vanuit de licentie worden er voorwaarden aan mij als trainer gesteld (voor informatie hierover zie www.resolutionsconsultancy.com).
Ik heb een trainersopleiding afgerond in 2009 en geef nu als freelancer diverse trainingen/ coaching trajecten en intervisie vanuit mijn eigen bedrijf ROOS Consultancy waardoor ik bij verschillende hulpverlenende organisaties Signs of Safety trainingen heb gegeven en aansluitend coaching trajecten t.a.v. het werken met Signs of Safety in de praktijk. Instanties in Nederland, België; maar ook in Zweden. Verder geef ik ook andere trainingen, workshops en intervisietrajecten.