Inschrijven is niet meer mogelijk.

Intelligentieonderzoek bij volwassenen en ouderen  (IC188)

Intelligentiemeting en interpretatie van intelligentieprofielen bij mensen met psychopathologie

Hoe werk je met intelligentietests voor volwassenen en ouderen? In deze cursus doe je ervaring op met het toepassen, interpreteren en terugrapporteren van de meest gebruikte tests. Je leert hoe je omgaat met afwijkende scores: eerst vanuit research, theorie en klinische evidentie en daarna aan de hand van (eigen) casuïstiek. Je oefent het leggen van parallellen met persoonlijkheidsvariabelen, structuren en neuropsychologische factoren.
 

Feiten

 • Omvang: Deze tweedaagse cursus wordt incompany gegeven.
 • Docent: drs. Femke Jonker
 • Docent

 • Kosten: Op aanvraag
 • Cursuscode: IC188

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP en Basispsycholoog

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Er zijn al jaren vele intelligentietests in de handel waarvan voorheen twee en thans drie in de beroepspraktijk veelvuldig worden aangewend. Hoe deze tests op verantwoorde wijze toe te passen en de resultaten te wegen en te interpreteren is vaak onderbelicht. Het gaat dan om het doel van de IQ-meting, middel gematcht aan setting, meetpretentie, reikwijdte conclusies, uitspraken en adviezen. Deze cursus biedt de gelegenheid de vaardigheden in het gebruik en deskundigheid over de meest gebruikte instrumenten te vergroten.

Wat leer je?

Het aanleren van verantwoorde methoden om intelligentietests af te nemen, te scoren, IQ-profielen te interpreteren en hiervan verslaglegging te doen met aandacht voor terugrapportage aan cliënt en verwijzer. De materie wordt benaderd langs de weg van zowel neuropsychologische als persoonlijkheidsinvalshoek met veel aandacht voor de effecten en gevolgen van psychiatrische en psychische pathologie op IQ-profielen en itemrespons.

Inhoud

De verschillende tests worden één voor één doorgenomen op bijzonderheden in de afname, waarbij niet alleen gelet wordt op de inhoud van de antwoorden, maar ook op hoe de cliënt met de test en de diagnosticus omgaat (en hoe de diagnosticus met de cliënt omgaat). Intelligentieprofielen worden statistisch en theoriegestuurd benaderd, gericht op de betekenis voor de klinische praktijk. Hierbij leert men afwijkende scores te wegen en te interpreteren in kwantitatief en kwalitatief opzicht, eerst vanuit research, theorie en klinische evidentie en daarna aan de hand van (eigen) casuïstiek. Hierbij worden parallellen met persoonlijkheidsvariabelen, structuren en neuropsychologische factoren gelegd.

Aan de orde komen onder meer:

 • testconstructie
 • theoretische modellen
 • uitgangspunten en achtergronden
 • gestandaardiseerde afname van WAIS-IV en toelichting op verschillen met de WAIS-III, GIT 2 en KAIT (WISC-III, Raven)
 • verkorte IQ-tests
 • alternatieven
 • afname bij moeilijk testbare populaties
 • scoring
 • indexen
 • kwalitatieve en kwantitatieve analyse
 • itemresponsen
 • verhouding van verschillende factoren
 • interpretatie van profielen
 • harmonische en disharmonische profielen in relatie tot psychopathologie
 • capaciteiten en competenties
 • betekenis van TIQ en verschillende aanlooproutes en hypotheses naar aanleiding hiervan voor voorlichting en advisering

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.
 • Docent: drs. Femke Jonker
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Vraag een offerte aan!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC188 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl