Intelligentieonderzoek bij volwassenen en ouderen  (IC188)

Intelligentiemeting en interpretatie van intelligentieprofielen bij mensen met psychopathologie

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Hoe werk je met intelligentietests voor volwassenen en ouderen? In deze cursus doe je ervaring op met het toepassen, interpreteren en terugrapporteren van de meest gebruikte tests. Je leert hoe je omgaat met afwijkende scores: eerst vanuit research, theorie en klinische evidentie en daarna aan de hand van (eigen) casuïstiek. Je oefent het leggen van parallellen met persoonlijkheidsvariabelen, structuren en neuropsychologische factoren.
 
 • Inhoud

  Er zijn al jaren vele intelligentietests in de handel waarvan voorheen twee en thans drie in de beroepspraktijk veelvuldig worden aangewend. Hoe deze tests op verantwoorde wijze toe te passen en de resultaten te wegen en te interpreteren is vaak onderbelicht. Het gaat dan om het doel van de IQ-meting, middel gematcht aan setting, meetpretentie, reikwijdte conclusies, uitspraken en adviezen. Deze cursus biedt de gelegenheid de vaardigheden in het gebruik en deskundigheid over de meest gebruikte instrumenten te vergroten.

  Wat kun je verwachten?

  De verschillende tests worden één voor één doorgenomen op bijzonderheden in de afname, waarbij niet alleen gelet wordt op de inhoud van de antwoorden, maar ook op hoe de cliënt met de test en de diagnosticus omgaat (en hoe de diagnosticus met de cliënt omgaat). Intelligentieprofielen worden statistisch en theoriegestuurd benaderd, gericht op de betekenis voor de klinische praktijk. Hierbij leert men afwijkende scores te wegen en te interpreteren in kwantitatief en kwalitatief opzicht, eerst vanuit research, theorie en klinische evidentie en daarna aan de hand van (eigen) casuïstiek. Hierbij worden parallellen met persoonlijkheidsvariabelen, structuren en neuropsychologische factoren gelegd.

  Aan de orde komen onder meer:

  • testconstructie
  • theoretische modellen
  • uitgangspunten en achtergronden
  • gestandaardiseerde afname van WAIS-IV en toelichting op verschillen met de WAIS-III, GIT 2 en KAIT (WISC-III, Raven)
  • verkorte IQ-tests
  • alternatieven
  • afname bij moeilijk testbare populaties
  • scoring
  • indexen
  • kwalitatieve en kwantitatieve analyse
  • itemresponsen
  • verhouding van verschillende factoren
  • interpretatie van profielen
  • harmonische en disharmonische profielen in relatie tot psychopathologie
  • capaciteiten en competenties
  • betekenis van TIQ en verschillende aanlooproutes en hypotheses naar aanleiding hiervan voor voorlichting en advisering

  Wat leer je?

  Het aanleren van verantwoorde methoden om intelligentietests af te nemen, te scoren, IQ-profielen te interpreteren en hiervan verslaglegging te doen met aandacht voor terugrapportage aan cliënt en verwijzer. De materie wordt benaderd langs de weg van zowel neuropsychologische als persoonlijkheidsinvalshoek met veel aandacht voor de effecten en gevolgen van psychiatrische en psychische pathologie op IQ-profielen en itemrespons.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  Deze tweedaagse cursus wordt incompany gegeven.
 • Accreditatie
  Accreditatie
 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog

 • Docenten
  drs. Femke Jonker

  drs. Femke Jonker

  Femke Jonker is Gz-psycholoog en forensisch rapporteur. Zij is werkzaam bij Altrecht op de afdeling Wier en daarnaast werkzaam als freelance rapporteur bij het NIFP. Wier is een kliniek voor diagnostiek en behandeling van sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapte mensen (SGLVG). Binnen Wier is zij nauw betrokken geweest bij de opzet van de forensische afdeling die in augustus 2010 van start is gegaan. Op het gebied van diagnostiek is zij bekend met de dynamische profielinterpretatie en opgeleid door Wim Snellen. Binnen Wier geeft Femke supervisie aan (Gz-)psychologen (in opleiding).Lees meer
 • Reviews
  Reviews