Psychofarmaca en medicatieveiligheid  (IC185)

Hulpverleners die medicatie verstrekken moeten daar genoeg van afweten om dat veilig en verantwoord kunnen doen. Deze cursus geeft je de basiskennis van de werkingen, bijwerkingen en risico's van de meest gebruikte middelen in jouw instelling. Je wordt je bewust van medicatieveiligheid en ontdekt hoe je cliënten kunt ondersteunen bij hun medicijngebruik.
 

Feiten

 • Omvang: Deze cursus van 3 dagdelen wordt incompany uitgevoerd.
 • Kosten: Op aanvraag
 • Cursuscode: IC185

Voor wie

 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker en Maatschappelijk werker

Voor medewerkers van VG-instellingen verzorgen we (desgewenst) een aangepaste variant van deze cursus.

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgerond.

Diverse organisaties hebben medicatiebeleid ontwikkeld waarin richtlijnen staan over hoe hiermee moet worden omgegaan. Eén van de onderdelen is het onderwerp scholing: geadviseerd wordt om iedere medewerker die zich met medicatie bezighoudt te trainen, te toetsen en dit regelmatig te herhalen. Daarvoor is deze cursus ontwikkeld.

Wat leer je?

 • Medewerkers leren het volgende:

 • bewust zijn van het belang van medicatieveiligheid en de risico’s die met medicatiebeheer samenhangen.
 • kunnen beoordelen hoe het er met medicatieveiligheid op de eigen werkplek voorstaat, en indien nodig verbetervoorstellen doen volgens een helder format.
 • op de hoogte zijn van de belangrijkste werkingen, bijwerkingen en risico’s van de medicatiegroepen die binnen de instelling het meest gebruikt worden.
 • kritisch gebruik kunnen maken van bijsluiters, internet en het (digitaal) Farmacotherapeutisch Kompas, om de aandachtspunten in het medicatiegebruik van cliënten te volgen.
 • cliënten kunnen ondersteunen bij het omgaan met medicatie, zoals het bespreken van de motiviatie om medicatie te (blijven) gebruiken, en het bespreken van medicatie-issues met hun behandelaar.
 • weten wanneer bijwerkingen en/of paradoxale reacties om direct handelen vragen.

Doelgroep

Voor medewerkers van VG-instellingen verzorgen we (desgewenst) een aangepaste variant van deze cursus.

Inhoud

 • algemene farmacologie en farmacokinetiek, toespitsing op psychofarmaca
 • indeling van psychofarmaca in hoofd- en subgroepen (hoofdgroepen: neuroleptica, anticholinergica, antidepressiva, stemmingsstabilisatoren, benzodiazepinen en psychostimulantia)
 • kennis van de werkingsprincipes, bijwerkingen, aandachtspunten en risico’s per groep (maligne neuroleptica-syndroom en serotoninesyndroom); idem van enkele specifieke middelen (Clozapine, Lithium)
 • leren gebruiken van bijsluiters en het Farmacotherapeutisch Kompas, leren schiften van bruikbare en minder bruikbare sites op internet
 • hanteren van onderdosering/overdosering, verschillende toedieningsvormen, interacties, voorschriften voor inname
 • criteria voor inschakelen van voorschrijvend arts, weten in welke situaties dit acuut moet
 • het medicatieprotocol van de organisatie en de betekenis daarvan voor het dagelijks handelen (taken en verantwoordelijkheden, relatie met de wet BIG)

Werkvormen
Er vindt kennisoverdracht en een onderwijsleergesprek plaats. De stof wordt geordend aangeboden aan de hand van een viertal cases, zodat verdieping aangebracht wordt t.a.v. de afwegingen en dilemma’s die begeleiders in hun werk tegenkomen. Deze praktijkcases worden t.b.v. deze training geschreven. Daarnaast is er ruimte voor casuïstiek van deelnemers.

De praktijkopdracht
In het eerste dagdeel wordt stilgestaan bij de verschillende onderdelen van medicatieveiligheid: het juiste middel in de juiste dosering voor de juiste cliënt op het juiste moment, op de juiste wijze toegediend en op de juiste wijze bewaard/opgeslagen. Aan de hand van deze ‘zes juisten’ maken deelnemers een praktijkopdracht waarin ze aandachtspunten voor de eigen werkplek formuleren. De uitwerkingen worden tijdens de tweede bijeenkomst besproken.

Toetsen

In het derde dagdeel vindt toetsing plaats. Aan de hand van de actuele medicatie van één van hun cliënten maken de deelnemers een uitwerking van gewenste effecten, mogelijke bijwerkingen en risico’s en aandachtspunten in gesprek met de cliënt over medicatie en medicatiegebruik. Tijdens de toets zijn literatuur, internet en mobiele apps beschikbaar, zodat de deelnemers extra geoefend worden in het kritisch gebruik van deze bronnen.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wij verzorgen deze cursus incompany voor meerdere teams van RIBW Brabant te Tilburg.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Enthousiast geworden?
Vraag een offerte aan!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC185 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl