Inschrijven is niet meer mogelijk.

Bejegening en communicatie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking  (IC155)

Hoe ga je als begeleider goed om met jongeren met een lichte verstandelijke beperking? In deze cursus leer je hoe je je bejegening en communicatie aanpast om deze jongeren goed te kunnen bereiken, hun vertrouwen te winnen en hen te motiveren. Je oefent deze vaardigheden in rollenspellen met jullie eigen casuïstiek, zodat je er in de praktijk direct mee aan de slag kunt.
 

Feiten

  • Omvang: Deze training wordt incompany uitgevoerd.
  • Kosten: Op aanvraag
  • Cursuscode: IC155

Voor wie

  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Activiteitenbegeleider
Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker, Maatschappelijk werker en Activiteitenbegeleider

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Wat zijn de do’s en don’ts voor een effectieve interactie met jongeren met een licht verstandelijke beperking? In deze cursus worden kennis en vaardigheden vergroot met betrekking tot communicatie met en de bejegening van deze doelgroep ter bevordering van adequate begeleiding in de zorg.

Wat leer je?

Kennis en vaardigheden met betrekking tot communicatie met en de bejegening van jongeren met een licht verstandelijke beperking worden vergroot. In het bijzonder kennis over de denkwijze van licht verstandelijk beperkte jongeren en hoe zij hun omgeving interpreteren. Deze cursus is er op gericht de doelgroep goed te kunnen bereiken, hun vertrouwen te winnen en hen te motiveren. Naast kennis en inzicht leert men de vertaalslag te maken naar een effectieve bejegening ter bevordering van adequate begeleiding in de zorg.

Inhoud

Ten aanzien van communicatie wordt ingegaan op feiten, het kunnen afstemmen en het kindperspectief met de introductie van ‘snapkringen’ en inzicht in stressregulatie en realistisch perspectief bij de cliënt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan LVB-profielen (VIQ, PIQ, taal, non-verbaal, snelheid, verbanden leggen) en bijkomende problematiek (ASS, ADHD, internaliseren externaliseren).

De werkwijze is praktijkgericht. Naast kennisoverdracht worden vaardigheden geoefend in de vorm van rollenspellen, waarbij wordt gewerkt met casuïstiek vanuit de werkpraktijk. De cursus kan zowel qua inhoud als omvang afgestemd worden op specifieke scholingsvragen van de organisatie.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Enthousiast geworden?
Vraag een offerte aan!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC155 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl