Inschrijven is niet meer mogelijk.

Het sociaal competentiemodel in de begeleiding van jongeren en hun gezinnen  (IC148)

Hoe richt je je begeleiding op de eigen kracht die elke jeugdige en elk gezin in zich heeft? In deze cursus leer je werken met het sociaal competentiemodel, een motiverende aanpak gericht op het aanleren van vaardigheden en het versterken van sociale competenties. Je oefent met het diagnosticeren van gedrag en het toepassen van technieken voor gedragsverandering. Met die kennis en vaardigheden help je jeugdigen en gezinnen beter te functioneren in het dagelijks leven.
 

Feiten

 • Omvang: Deze cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Kosten: Op aanvraag
 • Cursuscode: IC148

Voor wie

 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De hedendaagse hulpverlening aan jeugdigen is zich gaandeweg meer gaan richten op een methodische werkwijze gericht op de competenties en de positieve elementen die in elke jeugdige en in elk gezin aanwezig zijn. Hiermee komt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling veel meer bij de jeugdige en zijn/haar systeem zelf te liggen. Deze visie gaat gepaard met een verandering in de werkrelatie van hulpvrager-hulpverlener. Het sociaal competentiemodel is een motiverende methodiek die binnen vele zorginstellingen wordt gebruikt. Deze benadering, die gebaseerd is op gedragstherapeutische principes en elementen uit de ontwikkelingspsychologie, is gericht op het aanleren van vaardigheden en het versterken van de sociale competentie. Hierdoor kunnen de jeugdige en zijn/haar gezin beter gaan functioneren in het dagelijkse leven.

Wat leer je?

In staat zijn om gedrag te diagnosticeren op basis van de competentie- en probleemanalyse en de belangrijkste technieken voor gedragsverandering toe te passen.

Inhoud

 • het methodische en theoretische kader van het competentiemodel
 • ontwikkelingstaken en vaardigheden van de puber en adolescent
 • competentie-analyse
 • competentiegericht werken met ouders
 • technieken voor gedragsverandering

Toetsen

Toetsing vindt plaats middels een eindopdracht.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Literatuur & Benodigdheden

Deelnemers dienen te beschikken over: Spanjaard, H. & Vugt, M., van. Kort Ambulant, 3e druk. ISBN 90 505 0781 6. NIZW uitgeverij, Utrecht.

Enthousiast geworden?
Vraag een offerte aan!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC148 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl