Veel culturen, één zorg  (IC023)

Offerte aanvragen
Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijg je te maken met mensen met verschillende culturele achtergronden. In deze training ontdek je de invloed van culturen op hoe mensen denken en voelen, en leer je daarbij stil te staan in elke situatie. Met deze kennis en vaardigheden voorkom je misverstanden en moeilijkheden in de omgang met je cliënten en kun je wat er gebeurt in het contact beter begrijpen en hanteren.
 
 • Inhoud

  Binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgt men regelmatig te maken met cliënten die een andere culturele achtergrond hebben. De cultuur waarin iemand opgroeit heeft veel invloed op de wijze waarop iemand denkt en voelt. Dit geldt voor iedereen; autochtoon en allochtoon. Het gevolg is dat hulpverleners en cliënten heel verschillend kunnen denken over bijvoorbeeld beperkt-zijn, opvoeding en hulpverlening. Een universeel verschijnsel is echter dat iedere mens in eerste instantie verwacht dat een ander dezelfde manier van denken heeft als hij- of zijzelf. Dit kan leiden tot, al dan niet onderkende, misverstanden en moeilijkheden in de hulpverlening. In het begeleiden van allochtone cliënten is het van belang om in elke individuele situatie de culturele invloed te overwegen, dus niet te werken vanuit algemene kennis (generalisaties). Daarnaast is het belangrijk het interactieproces met de ander te herkennen, begrijpen en te kunnen hanteren. De eigen cultuur van de hulpverlener speelt hierbij tevens een even grote rol. In het boek ‘Veel culturen, één zorg’ wordt dit proces beschreven in de zogeheten ‘Bospad-methode’.

  Wat leer je?

  Deelnemers verwerven kennis van en inzicht in de eigen en de andere cultuur. Ook leren deelnemers de ‘Bospad-methode’ toe te passen in het omgaan met cultuurverschillen.

  Werkwijze

  • migranten in Nederland
  • bewust worden van de eigen cultuur en etnocentrisme
  • individugerichte- versus groepsgerichte culturen
  • visie en attitude ten aanzien van een verstandelijke beperking
  • herkennen van signalen van cultuurverschillen
  • de “Bospad-methode” als leidraad voor het handelen bij cultuurverschillen
  • verwachtingen van (allochtone) cliënten
  • verwachtingen van hulpverleners
  • zorg op maat en grenzen aan de hulpverlening

  Deelnemers krijgen de bestudeerde stof toegelicht en deze worden verwerkt door middel van opdrachten. Daarnaast is er ruimte voor vragen en discussie. De middagen worden afgesloten met een uitgebreide casusbespreking, bij voorkeur ingebracht door één van de cursisten.

 • Datum

  Omvang

  Deze cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat, bij een minimale aanwezigheid van 90% en wanneer de cursus met goed gevolg is afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Activiteitenbegeleider

 • Docenten
  drs. Hilde Zevenbergen

  drs. Hilde Zevenbergen

  Hilde Zevenbergen is orthopedagoog/Gz-psycholoog. Zij is werkzaam in de gehandicaptenzorg en geeft daarnaast trainingen op verschillende gebieden. Hilde is gespecialiseerd in cliënten met autisme en in het omgaan met andere culturen binnen de zorg. Auteur van 'Veel culturen, één zorg', Nelissen, Soest, 2004.Lees meer
 • Literatuur
  Deelnemers dienen te beschikken over: Zevenbergen, H., Veel culturen, één zorg, Nelissen, Barneveld, 1996. ISBN 9789024413218. Daarnaast wordt een reader verstrekt.
 • Reviews