Met de cliënt werken aan het netwerk  (IC113)

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Een sterk netwerk rond een cliënt is niet alleen belangrijk vanwege de eisen van de participatiemaatschappij, maar ook omdat het zijn kwaliteit van leven vergroot. In deze cursus ontwikkel je je van begeleider naar netwerkcoach. Je leert uit te gaan van iemands wensen en talenten in plaats van zijn problemen. Met nieuwe kennis en vaardigheden ben je in staat om je cliënten te helpen hun netwerken te organiseren, uitbreiden, versterken en onderhouden.
 
 • Inhoud

  De veranderingen in de Wmo 2015 leiden er toe dat er ook voor cliënten veel gaat veranderen. De transitie naar de participatiemaatschappij nodigt begeleiders uit om begeleiding op een andere manier vorm te geven, om ervoor te zorgen dat onze cliënten ook in de toekomst de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Met de instelling: 'van zorgen voor, naar zorgen dat' kan beter aangesloten worden op de veranderingen. Hierbij zal er meer aandacht nodig zijn voor netwerken rondom cliënten. Een tweede, minstens zo belangrijke reden om meer aandacht te besteden aan netwerkontwikkeling rondom de cliënt, is dat kwaliteit van leven voor elk mens wordt verbeterd door een goed functionerend netwerk. Om netwerken te helpen organiseren, uitbreiden, versterken en onderhouden is een methodiek ontwikkeld die de professional helpt de overstap te maken van begeleider naar netwerkcoach.

  Van begeleider tot netwerkcoach in vijf stappen
  Een goed functionerend netwerk levert een grote bijdrage aan de betekenisgeving in een mensenleven: de cliënt functioneert daarbij in meerdere rollen en relaties, sociaal en maatschappelijk. Door de cliënt te helpen het eigen netwerk te verstevigen, uit te breiden en te ondersteunen wordt hij of zij minder afhankelijk van professionele ondersteuning bij het vervullen van behoeften die van groot belang zijn voor de kwaliteit van het dagelijks leven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan behoeften als praktische hulp, emotionele steun, advies, gezelligheid, zorg, ontwikkeling, kennis, hobby’s en vrijetijdsbesteding, liefde, waardering, en maatschappelijke deelname. De begeleider vervult dan de rol van netwerkcoach. Bij netwerkontwikkeling is niet de problematiek van de cliënt het uitgangspunt, maar staan positieve eigenschappen en belangstellingsgebieden van de cliënt centraal. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan wat de cliënt nodig heeft, maar ook aan wat de cliënt te bieden heeft. Zo kan er gezocht worden naar goede en evenwichtige matches.

  Wat leer je?

  Als begeleider krijgt men breder zicht op de cliënt als persoon met talenten en eigenschappen, wensen en mogelijkheden, waardoor sociale en maatschappelijke aansluiting gerichter en succesvoller gezocht en gevonden kan worden. Het leren ondernemen van methodische stappen met de cliënt om diens netwerk in stand te houden, te activeren en/of te vergroten.

  Werkwijze

  • visie op en betekenis van netwerken
  • leeuwen en beren: obstakels m.b.t. netwerkontwikkeling
  • formuleren en onderzoeken van eigen hypothesen
  • ongebruikelijke vragen:
   - over 'het probleem' heen kijken
   - de cliënt leren kennen als een mens met talenten, positieve eigenschappen, wensen, dromen en mogelijkheden
  • oefenen met de vijf-stappen methode: toepassen bij cliënten
  • terugkoppeling van de onderzochte hypothesen: conclusies
  • terugblik op de leeuwen en beren: welke zijn gebleven en verdienen nog aandacht
  • van voornemens naar concrete afspraken: hoe gaat men hier morgen mee aan de slag

  Voor het Centrum voor Dienstverlening te Rotterdam hebben wij voor meerdere groepen een aangepaste versie van deze cursus verzorgd.

 • Datums

  Omvang

  Deze cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
 • Reviews