Opleiding rehabilitatiecoach-werkbegeleider Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (IC051)

Professionals die werken met de methodiek van SRH (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) krijgen daarbij coaching of werkbegeleiding. In deze cursus leer je hoe jij als ervaren SRH-hulpverlener individuele collega's begeleidt en hoe je teams ondersteunt bij de implementatie. Met deze kennis en vaardigheden kun je het toepassen van de methodiek vanuit een overstijgende perspectief bezien én praktisch ondersteunen.

Deze cursus wordt incompany gegeven.

Offerte aanvragen

Feiten

  • Omvang: Deze opleiding, die bestaat uit 10 cursusdagen en 5 sessies methodische werkbegeleiding (coaching), wordt incompany uitgevoerd.
  • Kosten: Op aanvraag

Voor wie

  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Deelnemers dienen te beschikken over een afgeronde basisopleiding SRH.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Deze opleiding leidt ervaren medewerkers op om intern werk- of praktijkbegeleiding te kunnen bieden in het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen.

Wat leer je?

Deelnemers verwerven kennis en vaardigheden om coaching/werkbegeleiding te kunnen bieden aan zelfstandig individuele medewerkers en om teams te kunnen ondersteunen bij de implementatie van rehabilitatiegericht handelen. Zij maken hierbij gebruik van coachingsvaardigheden. Daarnaast heeft de opleiding tot doel de methodiek van het SRH op het tweede deskundigheidsniveau te laten beheersen om vanuit een overstijgend denkkader medewerkers en teams op praktische wijze te kunnen ondersteunen bij het toepassen van de methodiek. Het zoeken, creëren en versterken van krachten is een belangrijke kern van het leerprogramma: leer evidence based interventies toe te passen.

Doelgroep

Deelnemers dienen te beschikken over een afgeronde basisopleiding SRH.

Inhoud

Module 1 - Coaching bij relatie/communicatie assessment, opbouwen van een relatie, leerstijlen, communicatievaardigheidstraining (2 dagen)

Module 2 - Coaching bij de assessment van wensen, persoonlijke voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen, steunbronnen en zorgbehoeften, inhoudelijke vaardigheden (3 dagen)

Module 3 - Coaching bij planning, monitoring en evaluatie, inhoudelijke vaardigheden en coachingsvaardigheden (3 dagen)

Module 4 - Coaching bij milieu- en netwerkgericht werken; werken aan de kwaliteit van het milieu, ontwikkelen en versterken van sociale netwerken (2 dagen)

Bij alle modules komen aan de orde: coachingsvaardigheden en presentatievaardigheden, verzorgen van methodische werkbegeleiding.

In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan het krachtgericht begeleiden en krachtgericht coachen, de methodiek van het SRH wordt als uitgangspunt genomen. Alle fasen van het SRH worden opnieuw doorlopen, maar nu gericht op coachingsituaties. Er zijn twee redenen om ook in deze opleiding uit te gaan van het SRH. Als coach/werkbegeleider moet het SRH op een hoger niveau worden beheerst dan diegenen die alleen een basiscursus hebben gevolgd. Leer daarnaast het SRH als basismethodiek te gebruiken door er op verschillende niveaus mee te werken:

  • het niveau van de cliënt
  • het niveau van de coach cliënt, en
  • het niveau van de organisatie/instelling/voorziening

Daarnaast leren de deelnemers in deze opleiding verschillende soorten presentaties te geven: korte kernachtige presentaties (waarin men de kunst van het samenvatten kan demonstreren) en uitgebreidere presentaties. Zo verwerven zij een aantal specifieke vaardigheden m.b.t. individuele coaching, coaching in groeps- of teamverband en het begeleiden van leerprocessen, aansluitende bij de leerstijl van medewerkers.

Werkwijze
De opleiding is praktisch van opzet en heeft een interactief en ontwikkelingsgericht karakter. Theorie en praktijk worden telkens met elkaar verbonden. Een coach dient immers niet alleen de theorie zeer goed te kennen, doch van daaruit vooral de toepassing in de praktijk te kunnen maken, teneinde andere professionals daarbij effectief te kunnen ondersteunen. Het praktijkgerichte karakter van de opleiding komt tot uitdrukking in het feit dat er voornamelijk gewerkt wordt aan de hand van eigen of door de docent aangedragen casuïstiek.

Toetsen

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Enthousiast geworden?
Vraag een offerte aan!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC051 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl