Opleiding Coach Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (IC051)

Professionals die werken met de methodiek van SRH (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) krijgen daarbij coaching of werkbegeleiding. In deze opleiding leer je hoe jij als ervaren SRH-hulpverlener individuele collega's begeleidt en hoe je teams ondersteunt bij de implementatie. Met deze kennis en vaardigheden kun je het toepassen van de methodiek vanuit een overstijgende perspectief bezien én praktisch ondersteunen.

Deze cursus wordt incompany gegeven.

Offerte aanvragen

Feiten

 • Omvang: Deze opleiding, die bestaat uit 9 cursusdagen en 5 sessies methodische werkbegeleiding (coaching) en e-learning met individuele- en groepsopdrachten die incompany uitgevoerd.
 • Kosten: Op aanvraag
 • Cursuscode: IC051

Voor wie

 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

 • je hebt de opleiding verpleegkunde, SPH, MWD, ervaringsdeskundigheid, of een daaraan gelijkwaardige opleiding afgerond
 • je bent twee jaar of langer in de praktijk van de GGz werkzaam geweest, met name in de langdurige zorg
 • je hebt reeds (enige) ervaring met de begeleiding van professionals, zowel individueel als in teamverband
 • je bent in het bezit van het certificaat Basisopleiding Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Accreditaties

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 8 trainingsdagen 4 MWB bijeenkomsten aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Deze opleiding leidt ervaren medewerkers op om intern werk- of praktijkbegeleiding te kunnen bieden in het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen.

Wat leer je?

Deelnemers verwerven kennis en vaardigheden om coaching/werkbegeleiding te kunnen bieden aan zelfstandig individuele medewerkers en om teams te kunnen ondersteunen bij de implementatie van rehabilitatiegericht handelen. Zij maken hierbij gebruik van coachingsvaardigheden. Daarnaast heeft de opleiding tot doel de methodiek van het SRH op het tweede deskundigheidsniveau te laten beheersen om vanuit een overstijgend denkkader medewerkers en teams op praktische wijze te kunnen ondersteunen bij het toepassen van de methodiek. Het zoeken, creëren en versterken van krachten is een belangrijke kern van het leerprogramma: leer evidence based interventies toe te passen.

Doelgroep

 • je hebt de opleiding verpleegkunde, SPH, MWD, ervaringsdeskundigheid, of een daaraan gelijkwaardige opleiding afgerond
 • je bent twee jaar of langer in de praktijk van de GGz werkzaam geweest, met name in de langdurige zorg
 • je hebt reeds (enige) ervaring met de begeleiding van professionals, zowel individueel als in teamverband
 • je bent in het bezit van het certificaat Basisopleiding Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Inhoud

De opleiding bestaat uit vijf modules en Methodische Werkbegeleiding die door specialisten op dit gebied worden gegeven. Naast deze specialisten is er voor de opleiding een coördinerend docent. Deze docent monitort de voortgang van de opleiding en de ontwikkeling van de deelnemers. De volgende modules worden aangeboden:

 • SRH basis en verdieping
 • coaching individueel
 • coachen van groepen
 • praktijkcoaching
 • implementatie
In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan het krachtgericht begeleiden en krachtgericht coachen. De methodiek van het SRH wordt als uitgangspunt genomen. Alle fasen van het SRH worden opnieuw doorlopen, maar nu gericht op coachingsituaties. Er zijn twee redenen om ook in deze opleiding uit te gaan van het SRH. Als coach SRH moet het SRH op een hoger niveau worden beheerst dan diegenen die alleen een basiscursus SRH hebben gevolgd. Leer daarnaast het SRH als basismethodiek te gebruiken door er op verschillende niveaus mee te werken:

 • het niveau van de cliënt
 • het niveau van de coach cliënt
 • het niveau van de organisatie/instelling/voorziening
Daarnaast leren de deelnemers in deze opleiding verschillende soorten presentaties te geven: korte kernachtige presentaties (waarin men de kunst van het samenvatten kan demonstreren) en uitgebreidere presentaties. Zo verwerven zij een aantal specifieke vaardigheden met betrekking tot:

 • individuele coaching
 • coaching in groeps- of teamverband
 • het coachen van medewerkers op de werkvloer (het zgn. praktijkcoaching)
 • het begeleiden van leerprocessen, aansluitend bij de leerstijl van medewerkers
Werkwijze
De opleiding is praktisch van opzet en heeft een interactief en ontwikkelingsgericht karakter. Theorie en praktijk worden telkens met elkaar verbonden. Als coach dien je immers niet alleen de theorie zeer goed te kennen, doch van daaruit vooral de toepassing in de praktijk te kunnen maken, teneinde andere professionals daarbij effectief te kunnen ondersteunen. Het praktijkgerichte karakter van de opleiding komt tot uitdrukking in het feit dat er voornamelijk gewerkt wordt aan de hand van eigen of door de docent aangedragen casuïstiek.

Toetsen

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 8 trainingsdagen 4 MWB bijeenkomsten aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Beroepsregistratie

Op verzoek kunnen wij kijken naar de mogelijkheden voor accreditaties.

Literatuur & Benodigdheden

 • Handboek Integrale Rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander. SWP, 2e druk 2016, ISBN 9789088503214
 • Zo worden Cliënten Burgers. Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, Den Hollander en Wilken, 7de herziene druk, 2016. ISBN 9789088506024
 • Oplossingsgericht Coachen, Insoo Kim Berg, Peter Szabo, september 2013. ISBN 9789058718174
 • Handboek Werken in de Wijk, Annie Marie Bergen en Jean Pierre Wilken, 2016. ISBN 9789088506246
 • Goed voor de Groep, Karen de Galan. ISBN 9789058716361

Enthousiast geworden?
Vraag een offerte aan!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC051 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl