Postmaster opleiding tot psychotherapeut

De psychotherapeut is net als de gezondheidszorgpsycholoog een basisberoep, maar het werkterrein en de deskundigheid zijn specifieker. De psychotherapeut richt zich op de behandeling van patiënten met complexe problematiek, veelal meervoudige (persoonlijkheids)problematiek.

Voor wie

De opleiding tot psychotherapeut is voor psychologen, pedagogen en geestelijke gezondheidkundigen die ingezet kunnen worden bij behandeling van patiënten met ernstige en/of meervoudige psychopathologie. De psychotherapeut werkt in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg: dit kan zijn een grotere instelling of een zelfstandige praktijk,  ziekenhuizen en gehandicaptenzorg.

Beroepsperspectief

Er zijn in Nederland 7.000 psychotherapeuten, hiervan is 67% vrouw en de helft jonger dan 55 jaar.  De grootste groep daarvan is werkzaam binnen de vrijgevestigde ggz, vervolgens de ggz-instelling, forensisch, jeugdzorg, de ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg. Daarnaast is er ook een aantal  psychotherapeuten dat doorstroomt naar de andere BIG-opleidingen.

Wat doet de psychotherapeut?

Als psychotherapeut ben je opgeleid om patiënten met ernstige en/of meervoudige psychopathologie effectief te behandelen. Je interpreteert informatie over de patiënt voor het maken van een accurate probleemanalyse en indicatiestelling. Als psychotherapeut volwassenen en ouderen houd je je bezig met de behandeling van o.a. persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen en eetstoornissen. Ben je werkzaam met kinderen en jeugdigen, dan houd je je bezig met het ontwikkelingsproces en de manier waarop dat beïnvloed wordt door psychische problemen.

Waar werkt de psychotherapeut?

Je werkt in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg: dit kan zijn een grotere instelling of een zelfstandige praktijk, in ziekenhuizen of in de gehandicaptenzorg.

Welke registratie levert dit op?

In het BIG-register is het basisberoep psychotherapeut opgenomen. Na het behalen van je diploma kun je je inschrijven in het BIG-register. Dit betekent dat je de wettelijk beschermde beroepstitel van psychotherapeut mag voeren. 

Waar moet je aan voldoen?

Wil je toegelaten worden tot de  vierjarige opleiding tot psychotherapeut dan heb je een afgeronde universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of geestelijk gezondheidkunde of je hebt het artsexamen behaald. Met deze vooropleiding kun je door een erkende praktijkinstelling worden voorgedragen voor de opleiding tot psychotherapeut. Wil je toegelaten worden tot de verkorte opleiding tot psychotherapeut dien je Gz-psycholoog te zijn.

Toelatingsvoorwaarden

Jouw universitaire studie wordt verder getoetst aan de in het Besluit Psychotherapeut (1998) vereiste opleidingsonderdelen: persoonlijkheidsleer, psychofysiologie of psychosomatiek, psychopathologie, ontwikkelingspsychologie, psychofarmacologie, cultuurgebonden psychische problematiek, seksuologie, gespreksvoering, interactietraining en een stage van 30 werkdagen in een ggz-instelling. Heb je niet de vereiste vooropleidingsonderdelen gevolgd? Dan kun je in overleg met de hoofdopleider een goedgekeurde vervangende cursus volgen.
Voor Gz-psychologen is deze toetsing niet van toepassing.

Hoe ziet de opleiding tot psychotherapeut eruit?

De postmaster opleiding psychotherapie omvat de volgende deelgebieden:

  • therapeutische relatie: effectief toepassen van diagnostische en interventiemethoden
  • (psycho)diagnostiek en indicatiestelling
  • Integratie van verschillende psychotherapeutische stromingen
Het onderwijs wordt gegeven door experts uit de praktijk en vormgegeven aan de hand van rollenspellen, intervisie, probleemgestuurd onderwijs en creatieve themaverbeelding. 

Je kunt de opleiding in twee varianten volgen: kinderen & jeugdigen en volwassenen & ouderen. Deze worden elk in twee varianten aangeboden: een vierjarige opleiding voor afgestudeerde psychologen, orthopedagogen, geestelijk gezondheidkundigen en artsen, en een verkorte driejarige variant voor BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen. Ben je NVO orthopedagoog-generalist, dan kun je ook in aanmerking komen voor toelating tot de driejarige opleiding. Hiervoor is een individueel studieadvies nodig van de subcommissie van het HCO PT. Je kunt hierover contact opnemen met de manager opleidingen PT van de RINO Groep via (030) 230 84 50.

Cursorisch programma

Gedurende drie of vier jaar volg je een dag per twee weken onderwijs. Bij een gecombineerde groep van drie- en vierjarige deelnemers kan er periodiek wekelijks onderwijs zijn. Je krijgt les bij de RINO Groep in Utrecht. De opleiding omvat de volgende onderdelen en aantal uren:

Onderwerp in urenVierjarige opleidingDriejarige opleiding
Inleiding en Interpersoonlijk basis: fundamenten van de psychotherapie5454
Intrapersoonlijk: perspectieven op psychopathologie en psychotherapie4848
Intrapersoonlijk: affectieve regulatie - experiëntiële interventies - psychodynamische interventies4242
Intrapersoonlijk: cognitieve regulatie - psychodynamische interventies - CGT-interventies4812
Intrapersoonlijk: gedragsregulatie30-
Interpersoonlijk: systeem, partnerrelatie3636
Interpersoonlijk: groep3030
Interpersoonlijk verdieping: relatie hanteren4242
Richtlijnbehandeling As I + afwijkingen en As II + afwijkingen10260
Groepsoverstijgende lesdagen: ethiek, wetenschap, protocollen en professie1818
Interpersoonlijk: therapeutgerichte intervisie7153
NVP-dag66
Vrije ruimte53-
Totaal aantal uren580401

Praktijkprogramma

Volg je de vierjarige opleiding, dan heb je bij je praktijkinstelling een aanstelling van tenminste 20 uur per week gedurende vier jaar, zodat je aan de vereiste werkervaring van 3.050 uur voldoet.
Ben je Gz-psycholoog en volg je de driejarige opleiding, dan is de omvang van het praktijkgedeelte in totaal 1.725 uur. Dit betekent dat je voor tenminste 16 uur per week bij een erkende praktijkinstelling werkt.

Supervisie

De verdeling over (supervisie over) psychotherapieën is als volgt:

  • 25 uur algemene supervisie (alleen voor de vierjarige opleiding)
  • 50 uur supervisie over 200 uur psychotherapie met individueel volwassenen in twee verschillende referentiekaders
  • 25 uur supervisie over 100 uur psychotherapie met groepen of systemen
  • 25 uur supervisie over 100 uur psychotherapie met kinderen en jeugdigen of ouderen
  • 25 uur supervisie over 100 uur psychotherapie naar keuze

Leertherapie

Daarnaast volg je 50 uur leertherapie bij een erkend leertherapeut. We adviseren de leertherapie in het eerste jaar van de opleiding te starten.

Start

De vier- en driejarige opleidingen starten doorgaans in februari/maart.

Kosten

Bij de RINO Groep kennen we een generiek opgebouwde opleiding. Onderstaande opleidingskosten zijn exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.750) en leertherapie (ongeveer € 4.500 à € 5.000). Bij de vierjarige opleidingen zijn de verplichte keuze-uren niet opgenomen in de opleidingsprijs. Uitgangspunt bij de keuze-uren is dat je betaalt voor de cursussen die je volgt. Deze keuze-uren zijn bedoeld voor extra cursussen en supervisies, aan wetenschappelijk onderzoek en eventuele andere activiteiten, die je in overleg met je  hoofdopleider bepaalt. Bij de opleiding krijg je een iPad ter ondersteuning van e-learning via RINO Portal.

DifferentiatieVierjarigDriejarig
Volwassenen & ouderen€23.300
€17.500
Kinderen & jeugd€22.500
€16.500

Verantwoordelijken

Differentiatie volwassenen & ouderen
Hoofdopleider
Dr. S. Colijn
Hoofddocenten
Drs. J.A. Baars
Dr. S. Colijn
Drs. P.J. Daansen
Mw. drs. I.M. Groenendijk
Mw. dr. G. Vanaerschot
Opleidingsmanager
Mw. mr. R.J.W. de Haan
Dr. A. Franken

Differentiatie kinderen & jeugd
Hoofdopleiders
Dr. S. Colijn
Mw. drs. C. Oele (plaatsvervangend)
Hoofddocenten
Dr. G.M. Güldner
Mw. drs. M.J.A.C.P. van Mook
Mw. drs. C. Oele
Mw. drs. E.J. Roeks
Opleidingsmanager
Mw. mr. R.J.W. de Haan

 
V&O
4-jarig
 V&O
 3-jarig
CursusblokInhoudAantal uur (dagen)Aantal uur
(dagen)
PsychodiagnostiekDiagnostische methoden, technieken en modellen
42 (7)n.v.t.
Basis van psychotherapieGespreksvoering Voorwaardenscheppende interventies;
Faciliterende interventies;
Coachende interventies; Basale interventies vanuit de verschillende perspectieven
72 (12)72 (12)
Interpersoonlijk: GroepGroepsinterventies beginnende groep
12 (2)12 (2)
Interpersoonlijk: Relatiehantering
 
Relatiegerichte interventies voor opbouw therapeutische relatie
12 (2)12 (2)
Intrapersoonlijk: Affectieve regulatieExperiëntiële interventies
Psychodynamische interventies
60 (10)
 
60 (10)
 
Zelfevaluatie in de groepIndividuele feedback door groepsgenoten
6 (1)6 (1)
Intrapersoonlijk: Cognitieve regulatiePsychodynamische interventies
CGT-interventies
54 (9)
 
12 (2)
n.v.t.
Intrapersoonlijk: GedragsregulatieCGT-interventies30 (5)n.v.t.
Interpersoonlijk: Systeem, partnerrelatieSystemische interventies
36 (6)36 (6)
Interpersoonlijk: GroepGroepsinterventies ontwikkelde groep
18 (3)18 (3)
Interpersoonlijk: Relatiehantering
 
Relatiegerichte interventies bij relatiebarsten en -breuken
30 (5)30 (5)
IndicatiestellingCasusconceptualisatie; Afwijken van de richtlijn
12 (2)12 (2)
Zelfevaluatie in de groepIndividuele feedback door groepsgenoten
6 (1)6 (1)
Richtlijnbehandelingen
 
Eerste- en tweedestapbehandelingen uit de richtlijnen Angst-, Stemming-, Persoonlijkheids- en Posttraumatische Stress- stoornis
90 (15)48 (8)
IndicatiestellingKlinische casusconferenties; casusconceptualisatie bij stagnaties in psychotherapie
12 (2)12 (2)
ProfessieBeroepsuitoefening
6 (1)6 (1)
Groep-overstijgende lesdagen
 
Ethiek
Wetenschap en evidentie
Professie
18 (3)18 (3)
Interpersoonlijk: therapeutgerichte intervisies 
3528
Totaal Cursorisch onderwijs
 
509388
NVP dag 
66
Vrije ruimte
 
Kan besteed worden aan extra cursussen, supervisies, aan wetenschappelijk onderzoek en eventuele andere activiteit, mits gerelateerd aan psychotherapie.
23n.v.t.
  
  
Totaal 
580 394
 

Hoofdopleider Sjoerd Colijn : HOOFDZAKEN - minicollege moderne psychotherapie

Hoofdopleider

Medewerkers opleiden tot psychotherapeut

Heeft jouw instelling of praktijk de ambitie om medewerkers op te leiden tot psychotherapeut? Dan is het nodig dat je zorginstelling erkend wordt als praktijkinstelling. De RINO Groep helpt je daar graag bij.

Meer weten over erkenning?

Om in aanmerking te komen voor de psychotherapie-opleiding kunnen deelnemers solliciteren op beschikbare praktijkopleidingsplaatsen.

Meer weten over aanmelding en selectie voor deelnemers?

Verder opleiden

Naast BIG-opleidingen kunnen we je helpen je organisatie verder te ontwikkelen. Voor elke scholingsvraag bieden wij de beste oplossing: van incompany en puur maatwerk tot individuele afspraken over het open aanbod.

Meer weten over mogelijkheden voor organisaties?

Heb je vragen over deze opleiding?


Bel of mail ons, we helpen je graag.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl