Postmaster opleiding tot psychotherapeut

De psychotherapeut is net als de gezondheidszorgpsycholoog een basisberoep, maar het werkterrein en de deskundigheid zijn specifieker. De psychotherapeut richt zich op de behandeling van patiënten met complexe problematiek, veelal meervoudige (persoonlijkheids)problematiek.

Medewerkers opleiden tot psychotherapeut

Heeft jouw instelling of praktijk de ambitie om medewerkers op te leiden tot psychotherapeut? Dan is het nodig dat je zorginstelling erkend wordt als praktijkinstelling. Lees hier hoe je een erkende praktijkinstelling wordt.
 
Is jouw praktijkinstelling al erkend en wil je een vacature voor een BIG-opleidingsplaats onder de aandacht brengen, dan kun je terecht op de BIG-marktplaats.
 

Voor wie

 De academische postmaster opleiding tot psychotherapeut is voor psychologen, pedagogen en geestelijke gezondheidkundigen die ingezet kunnen worden bij behandeling van patiënten met ernstige en/of meervoudige psychopathologie. De psychotherapeut werkt in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg: dit kan zijn een grotere instelling of een zelfstandige praktijk,  ziekenhuizen en gehandicaptenzorg.
 

Waar moet een kandidaat aan voldoen?

Vierjarige opleiding

Om toegelaten te worden tot de vierjarige PT-opleiding is een opleidingsplek nodig binnen een erkende praktijkinstelling. Wanneer jouw instelling niet aan de gestelde eisen voldoet, kan de instelling met een andere erkende (praktijk)-instelling een samenwerkingsovereenkomst afsluiten, zodat gezamenlijk wel aan de eisen kan worden voldaan. Lees hier meer over de voorwaarden en het aanvragen van erkenning.
 
Een kandidaat voor de PT-opleiding dient in bezit te zijn van een LOGO-verklaring. Zie voor meer informatie over de eisen de website van Vereniging LOGO.
 

Driejarige opleiding

Gz-psychologen kunnen – door vrijstellingen – de verkorte driejarige opleiding doen. Ook als NVO orthopedagoog-generalist kom je in aanmerking voor de driejarige opleiding. Hiervoor wordt je OG-opleiding beoordeeld om te zien of deze voldoende overeenkomt met de GZ-opleiding. De beoordeling is landelijk geregeld. Je kunt hierover contact opnemen met Nardy Welling van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen via n.welling@acsw.ru.nl.
 

Hoe ziet de opleiding tot psychotherapeut eruit?

Deelnemers kunnen de opleiding in twee varianten volgen: kinderen & jeugdigen en volwassenen & ouderen. Deze worden elk in twee varianten aangeboden: een vierjarige opleiding voor afgestudeerde psychologen, orthopedagogen, geestelijk gezondheidkundigen en artsen, en een verkorte driejarige variant voor BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen.

 

  V&O
4-jarig
V&O
3-jarig
Cursusblok Inhoud Aantal uur (dagen) Aantal uur (dagen)
Introductie Kennismaking eigen groep
Pankseppdag
12 12
Diagnostiek Psychodiagnostiek
  Psychopathologie
42 n.v.t
Basis van psychotherapie  Gespreksvoering
Basale interventies vanuit de verschillende perspectieven
60 60
Groepstherapie
(I en II)
I Groepsinterventies beginnende groep
 
II Groepsinterventies ontwikkelde groep
12

18
12

18
Relatiehantering
(I en II)
I Relatiegerichte interventies voor opbouw therapeutische relatie


II Relatiegerichte interventies bij relatiebarsten en -breuken
12
 
30
12
 
30
Affectieve regulatie
(I en II)
Experiëntiële interventies
Psychodynamische interventies
60 60 
Zelfevaluatie in de groep
(I en II)
Individuele feedback door groepsgenoten 4
4
4
Cognitieve regulatie  Psychodynamische interventies
CGT-interventies
54  12
Gedragsregulatie  CGT-interventies 30 n.v.t.
Systeem, partnerrelatie  Systemische interventies 36 36
Indicatiestelling
(I en II)
I Casusconceptualisatie
Afwijken van de richtlijn
 
II Klinische casusconferentie: Casusconceptualisatie bij stagnaties in psychotherapie
12
 
12
12

12
Richtlijnbehandelingen  Eerste- en tweede stapbehandelingen 56 8
Twee keuzemodules 49 49
Groep-overstijgende lesdagen Ethiek
Wetenschap en evidentie
Professie
21 21
  Juridische zaken 4 4
Intervisies: therapeut centraal      18 18
Totaal Cursorisch onderwijs   546 384
NVP dag   6 6
Vrije ruimte Kan besteed worden aan extra cursussen, supervisies, aan wetenschappelijk onderzoek en eventuele andere activiteit, mits gerelateerd aan psychotherapie 28 n.v.t.
Totaal   580 390

  K&J 4-jarig K&J 3-jarig
Cursorisch programma Psychotherapie K&J Aantal uren Aantal uren
Diagnostiek, psychopathologie en richtlijnen 154 -
Fundamenten van de Psychotherapie 45 45
Werken met het individu: Cliëntgericht denken en werken 35 35
Werken met het individu: Cognitief gedragstherapeutisch denken en werken 32 32
Werken met het individu: Psychoanalytisch denken en werken 28 28
Systemisch denken en werken: Inleiding 28 28
Systemisch denken en werken: Systeemtherapie verdieping 35 35
Systemisch denken en werken: Ouders en infants 18 18
Het diagnostisch proces 14 14
Werken met groepen 21 21
Werken met het individu, verdieping: Psychotherapie en spel 28 28
Werken met het individu, verdieping: MBT 28 28
Werken met het individu, verdieping: Schematherapie 28 28
Anticiperen op de verdieping en evaluaties 10 10
Probleemgestuurd onderwijs en intervisie    
Groep overstijgende lesdagen: ethiek, wetenschap, protocollen en professie 21 21
NVP dag 6 6
Vrije ruimte 49 -
Totaal in uren 580 377

De postmaster opleiding psychotherapie omvat de volgende deelgebieden:

  • therapeutische relatie: effectief toepassen van diagnostische en interventiemethoden
  • (psycho)diagnostiek en indicatiestelling
  • Integratie van verschillende psychotherapeutische stromingen
Het onderwijs wordt gegeven door experts uit de praktijk en vormgegeven aan de hand van rollenspellen, intervisie, probleemgestuurd onderwijs en creatieve themaverbeelding.
 

Praktijkprogramma

Voor de vierjarige opleiding heeft de deelnemer bij de praktijkinstelling een aanstelling van tenminste 20 uur per week gedurende vier jaar nodig, zodat aan de vereiste werkervaring van 3.050 uur wordt voldaan.
Voor de driejarige opleiding is de omvang van het praktijkgedeelte in totaal 1.725 uur. Dit betekent dat de deelnemer voor tenminste 16 uur per week bij een erkende praktijkinstelling werkt.

Supervisie

De verdeling over (supervisie over) psychotherapieën is als volgt:
  • 25 uur algemene supervisie (alleen voor de vierjarige opleiding)
  • 50 uur supervisie over 200 uur psychotherapie met individueel volwassenen in twee verschillende referentiekaders
  • 25 uur supervisie over 100 uur psychotherapie met groepen of systemen
  • 25 uur supervisie over 100 uur psychotherapie met kinderen en jeugdigen of ouderen
  • 25 uur supervisie over 100 uur psychotherapie naar keuze

Leertherapie

Daarnaast volgt de deelnemer 50 uur leertherapie bij een erkend leertherapeut. We adviseren de leertherapie in het eerste jaar van de opleiding te starten.

Vrijstellingen

Vrijstellingen vraag je bij aanmelding voor de opleiding aan. De hoofdopleider beoordeelt de aanvraag. Er wordt geen vrijstelling verleend voor eerder genoten cursorisch onderwijs. Meer informatie over vrijstellingen vind je in de Vrijstellingsregelingen (die door de Kamer Psychotherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie zijn vastgelegd).
 

Kosten voor praktijkinstelling

 Bij de RINO Groep kennen we een generiek opgebouwde opleiding. Onderstaande opleidingskosten zijn exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.750) en leertherapie (ongeveer € 4.500 à € 5.000). Bij de vierjarige opleidingen zijn de verplichte keuze-uren niet opgenomen in de opleidingsprijs. Uitgangspunt bij de keuze-uren is dat wordt betaald voor de cursussen die worden gevolgd. Deze keuze-uren zijn bedoeld voor extra cursussen en supervisies, aan wetenschappelijk onderzoek en eventuele andere activiteiten, die de deelnemer in overleg met de hoofdopleider bepaalt.

*De RINO Groep behoudt zich het recht voor om de opleidingsprijzen jaarlijks te indexeren
 

DifferentiatieVierjarigDriejarig
Volwassenen & ouderen€ 24.900*€ 18.700*
Kinderen & jeugd€ 24.000*€ 17.600*

Verantwoordelijken

Differentiatie volwassenen & ouderen

Hoofdopleider
Dr. S. Colijn
Mw. drs. D.A.C. Oprel (plaatsvervangend)
Hoofddocenten
Drs. J.A. Baars
Dr. S. Colijn
Drs. P.J. Daansen
Mw. drs. I.M. Groenendijk
Mw. dr. G. Vanaerschot
Opleidingsmanager
Mw. drs. K. Stolk
 

Differentiatie kinderen & jeugd

Hoofdopleiders
Dr. S. Colijn
Mw. drs. C. Oele (plaatsvervangend)
Hoofddocenten
Drs. H.W.M. Peeters
Mw. drs. M.J.A.C.P. van Mook
Mw. drs. C. Oele
Mw. drs. E.J. Roeks
Opleidingsmanager
Mw. drs. K. Stolk
 

Meer weten over aanmelding en selectie voor deelnemers?

Verder opleiden

Naast BIG-opleidingen kunnen we je helpen je organisatie verder te ontwikkelen. Voor elke scholingsvraag bieden wij de beste oplossing: van incompany en puur maatwerk tot individuele afspraken over het open aanbod.

Meer weten over mogelijkheden voor organisaties?

Hoofdopleider

Heb je vragen over deze opleiding?


Bel of mail ons, we helpen je graag.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou