Deelnemers van pilot verkorte GZ-opleiding ontvangen diploma

Elf deelnemers van de EVC-pilot mogen zich vanaf vandaag gezondheidszorgpsycholoog noemen

19 juni 2024

Utrecht, 19 juni 2024 – Elf deelnemers van de EVC-pilot mogen zich vanaf vandaag gezondheidszorgpsycholoog noemen. In de Geertekerk in Utrecht kregen zij hun diploma uitgereikt na een succesvolle afronding van de verkorte GZ-opleiding die in opdracht van het Ministerie van VWS en Stichting EVC werd uitgevoerd door de RINO Groep en RINO Zuid.

Binnen deze EVC-pilot – genoemd naar de Eerder Verworven Competenties waarover de deelnemers moeten beschikken – werd bekeken of ervaren masterpsychologen versneld kunnen worden opgeleid tot Gz-psycholoog. De pilot is een uitvloeisel van aanbevelingen vanuit het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) en past in een breder offensief om het nijpende tekort aan Gz-psychologen de komende jaren weg te werken.

EVC-traject: scenario 2 en 3

Het ministerie van VWS heeft een projectsubsidie beschikbaar gesteld om op kleine schaal de uitvoerbaarheid te onderzoeken van twee verkorte opleidingstrajecten (scenario 2 en 3) waarmee ervaren masterpsychologen kunnen voldoen aan de eindtermen van de GZ-opleiding en zo hun BIG-registratie kunnen aanvragen.

De groep ervaren masterpsychologen die vandaag haar diploma in ontvangst mocht nemen, startte na de zomer van 2023 met het zogenoemde scenario 2, oftewel een verkorte GZ-opleiding die bestond uit alleen cursorisch onderwijs. Hierna is een andere groep deelnemers bij Rino Amsterdam en PPO Groningen met scenario 3 gestart. Deze groep volgt een éénjarige traject waarin zij naast cursorisch onderwijs ook een praktijkdeel volgen en mag zich naar verwachting midden juli Gz-psycholoog noemen.

Evaluatie

In het najaar van 2024 voert de Stichting EVC een uitgebreide evaluatie uit, waarin de vraag naar de uitvoerbaarheid en het rendement van de verkorte opleidingstrajecten centraal staan. Volgend uit de evaluatie wordt een advies uitgebracht aan het ministerie van VWS en andere relevante partijen. De reguliere tweejarige GZ-opleiding is en blijft het uitgangspunt. Op politiek niveau zal vervolgens besloten moeten worden of de onderzochte scenario’s breed ingezet kunnen worden voor alle ervaren masterpsychologen.