Drs. Marianne Koole nieuwe hoofddocent Hulpverleningskader bij OG-opleiding

12 oktober 2023

Per augustus 2023 is drs. Marianne Koole aangesteld als hoofddocent bij de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Voorlopig heeft zij het blok Hulpverleningskader onder haar hoede. Vanaf 2024 wordt zij als gevolg van een nieuwe blokindeling, verantwoordelijk voor De orthopedagogiek als handelingswetenschap en De orthopedagoog-generalist in de eigen organisatie en in de maatschappij.


Marianne Koole studeerde orthopedagogiek en onderwijskunde in Leiden, en rondde in 2009 de opleiding tot orthopedagoog-generalist af. Sinds vijftien jaar werkt zij bij GGZ Delfland waar zij zich bezighoudt met diagnostiek en behandeling in gezinnen met – over het algemeen – jonge kinderen. Zij is vooral betrokken bij gezinnen waarin er sprake is van een verstoorde ouder- kind interactie en trauma. Om de zorg voor deze gezinnen te verbeteren, is Koole nauw betrokken geweest bij verschillende vernieuwingen: de IMH poli, het opzetten van de functie thuisbehandelaren bij GGZ Delfland, de Turboweken waarin deze gezinnen intensieve behandeling krijgen en recent de Gezinspoli, waarbij behandeling geboden wordt aan ouders wanneer hun problematiek met de behandeling van het kind interfereert.
 
Naast haar werk bij GGZ Delfland is Koole supervisor voor de NVO, het NIP en de Theraplay Academie. Ze is geregistreerd als EMDR practitioner en Theraplay practitioner, en ze is in opleiding tot systeemtherapeut.
 
Koole over haar nieuwe rol als hoofddocent bij de opleiding tot orthopedagoog-generalist: ‘De rol van hoofddocent spreekt me aan, omdat ik het belangrijk en zinvol vind om nieuwe generaties orthopedagoog-generalisten op te leiden. Vanuit deze rol wil ik bijdragen aan het behoud van de zo kenmerkende systemische visie van de orthopedagogen voor het werkveld.’