Nieuwe e-learning Suïcidepreventievaardigheden onderdeel van GZ-opleiding

4 september 2023

De e-learning Suïcidepreventievaardigheden voor Psychologen in Opleiding is af! Met trots kijken we naar het resultaat: vier evidence based blended lesmodules voor het bachelor-, master- en postmasteronderwijs in de psychologie. Vanaf 27 september maakt deze e-learning onderdeel uit van de GZ-opleiding bij de RINO Groep.


Er is een hoog aantal gevallen van suïcides in Nederland. Daarom is het van belang dat het signaleren, bespreken, diagnosticeren en behandelen van suïcidaal gedrag onderdeel uitmaakt van de psychologieopleidingen.

Multi-inzetbaar en duurzame leerlijn

In het kader van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 is binnen het project ‘E-learning Suïcidepreventie voor Psychologen in Opleiding’ een doorlopende leerlijn suïcidepreventievaardigheden ontwikkeld middels e-learning modules voor het psychologieonderwijs in de bachelor, master en postmastertrajecten. Dankzij de blended en modulaire opzet is deze leerlijn multi-inzetbaar en duurzaam voor de toekomst.

Onderdeel van de GZ-opleiding bij RINO Groep

Anderhalf jaar lang heeft een bevlogen en betrokken team van klinische, wetenschappelijke en onderwijskundige experts uit het hele land onder leiding van 113 Zelfmoordpreventie, Universiteit Leiden en RINO Groep Utrecht aan de e-learning gewerkt die landelijk zal worden aangeboden.

Inmiddels is ervaring opgedaan met het inzetten van de bachelor- en mastermodules op vier universiteiten in verschillende werkvormen. Momenteel worden de puntjes op de i gezet van de GZ- en KP-modules. RINO Groep start op 27 september als eerste opleidingsinstelling in Nederland met een implementatievervolgtraject voor de integratie van de e-learning in het GZ-onderwijs.

Meer over de e-learning

Wil je meer weten over de e-learning, kijk dan op E-learning suïcidepreventie voor psychologen in opleiding (samenmindersuicide.nl) of neem contact op met Joanne Mouthaan via suicidepreventionlab@fsw.leidenuniv.nl.
 

Met dank aan:
  • Stuurgroep: Maartje Schoorl, Maryke Geerdink, Mirjam Niemans, Hans Wanrooy, Ad Kerkhof en Willem van der Does
  • Expertgroep: Derek de Beurs, Ida Bontius, Remco de Winter, Helga Aalders, Jos de Keijser, Ruth Van der Hallen, Wouter van Ballegooijen, Sanne Rasing en vele additionele experts, o.a.: Agaath Koudstaal, Steven Meijer, Sisco van Veen, Ruthie Werner, Renske Gilissen, Anne Roos, Diana Schut en Melissa Hoek-Hus
  • Projectgroep: Joanne Mouthaan, Mirjam van Driel, Mila Troskie, Inger de Mooij, Anjo van Driel, Manon Merkus, Stéphanie van der Stap en Mark Reitsma
  • Ontwikkelgroep: BLEND leren
  • En alle andere betrokkenen bij 113 Zelfmoordpreventie, RINO Groep, Ivonne van de Ven, Stichting GGZ Rivierduinen, Leiden University - Faculty of Social and Behavioural Sciences, Erasmus University Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam), University of Groningen, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en daarbuiten