Uitkomst visitatie: ‘Mooie, stevige opleidingen die meebewegen met de maatschappelijke trends'

22 augustus 2023

Op maandag 21 augustus hebben we een positieve uitkomst ontvangen van de visitatie van de Stichting BoPP Midden Nederland, Stichting BoPP West Nederland en Stichting PaON.
 

In april jl. zijn de opleidingen tot Gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog gevisiteerd. We zijn trots dat de visitatiecommissie heeft geconstateerd dat de gevisiteerde opleidingen voldoen aan de voorwaarden voor erkenning en dat de erkenningen weer met vijf jaar worden verlengd.

Visitatiepanel onder de indruk

De visitatiecommissie spreekt zich in het visitatierapport positief uit over het wetenschappelijk perspectief binnen de BIG-opleidingen, de inzet en samenwerking van de stichtingen, RINO Groep en praktijkopleidingsinstellingen, als ook over het actieve beleid dat wordt gevoerd om het breed opleiden van deelnemers via samenwerkingsverbanden te stimuleren.

De visitatiecommissie constateert dat de opleidingsinstellingen hard hebben gewerkt aan de verdere kwalitatieve ontwikkeling van de opleidingen en benoemt dat we mooie, stevige opleidingen hebben neergezet die meebewegen met de maatschappelijke trends en ontwikkelingen in het veld.

Het panel is bovendien onder de indruk van de hoge mate van deskundigheid en bevlogenheid van het docententeam. Ons motto ‘opleiden doen we samen’ werd breed herkend en gevoeld door alle betrokkenen.
 

We willen iedereen bedanken die zich voor onze BIG-opleidingen inzet en daarmee een bijdrage levert aan de best denkbare zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.