De vier BIG-opleidingen zijn weer gevisiteerd

24 april 2023

Om de kwaliteit van de BIG-opleidingen te borgen, worden de door de RINO Groep georganiseerde BIG-opleidingen van de opleidingsinstellingen Stichting BoPP Midden, Stichting BoPP West en Stichting PaON eens in de vijf jaar gevisiteerd. Afgelopen week vond de periodieke visitatie van de GZ-, PT-, KP- en KNP-opleidingen plaats. De OG-opleiding is in 2020 gevisiteerd als nieuwe BIG-opleiding.
 
Een visitatiecommissie bestaat uit inhoudsdeskundigen en deelnemers die namens de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt visiteren. Zij controleren of de opleidingen voldoen aan de formele eisen. Het visitatiebezoek richt zich vooral op de kwaliteit van de opleidingen. De visitatie is voor ons een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken hoe de opleidingen verder te ontwikkelen en verbeteren.

Opleiden doen we samen

De stichtingsbesturen, hoofdopleiders, hoofddocenten, praktijkopleiders, deelnemers, examencommissies en het opleidingsmanagement hebben de sterke punten en aandachtspunten van de BIG-opleidingen met de visitatiecommissie gedeeld. Hierbij was speciale aandacht voor actuele ontwikkelingen in het werkveld, het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen, persoonlijke begeleiding en wetenschappelijke kennis in de curricula.
 
We kijken positief terug op drie intensieve dagen met goede gesprekken en waardevolle feedback. Ons motto werd breed herkend en gevoeld door alle betrokkenen: Opleiden doen we samen.
 
Dank aan iedereen die een rol heeft vervuld tijdens de visitatiedagen. Na alle complimenten kijken we vol vertrouwen uit naar de definitieve bevindingen van de visitatiecommissie. Zodra deze bekend zijn, zullen wij jullie hier uiteraard over informeren.
 

Dag 1
Dag 2
Dag 3