Dr. Tonnie Staring nieuwe hoofddocent Wetenschappelijk onderzoek en innovatie (WVI) KP V&O

30 maart 2023

Met ingang van 1 januari 2023 is dr. Tonnie Staring aangesteld als hoofddocent van het blok Wetenschappelijk onderzoek en innovatie (WVI) van de opleiding tot klinisch psycholoog volwassenen & ouderen

Tonnie Staring is klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt en EMDR-practitioner. Hij werkt twee dagen per week bij Altrecht GGZ, ABC voor jongeren met psychoses. Ook heeft hij affiniteit met het doen van klinisch-wetenschappelijk onderzoek; met name naar psychose, trauma, zelfbeeld en angst. Hij geeft les in binnen- en buitenland en heeft verschillende neventaken, zoals werk voor de Stichting Cognitie & Psychose, waar hij met inspirerende vakgenoten bezig is met wetenschap en klinische praktijk rondom psychose (www.gedachtenuitpluizen.nl).

Wetenschappelijk geweten

'In mijn nieuwe rol als hoofddocent Wetenschappelijk onderzoek en innovatie van de KP-opleiding V&O wil ik werken aan de wetenschappelijkheid van de klinisch psycholoog van de toekomst. Dit betekent niet alleen zelfstandige vaardigheden met betrekking tot het doen van onderzoek, maar ook andermans publicaties op waarde schatten, wetenschap verbinden met klinische praktijk, en empirisch-cyclisch te werk gaan in de zorg. Al met al wil ik helpen bij het vormen van een 'wetenschappelijk geweten'. Hoe? Vooral door veel te doen, zowel binnen als buiten de lessen', aldus Tonnie Staring.