Praktijkopleiders GZ midden NL in gesprek over toewijzingssystematiek en samenwerkingsverbanden

7 december 2022

Op initiatief van Altrecht en GGZ Centraal vond op dinsdag 29 november 2022 een invitational plaats voor de praktijkopleiders van opleidingsinstellingen uit midden Nederland die voor de GZ-opleiding samenwerken met de RINO Groep. Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig: enerzijds werd vanuit TOP Opleidingsplaatsen informatie gedeeld over de nieuwe toewijzingssystematiek voor subsidie vanaf 2024; anderzijds werd door alle aanwezigen van gedachten gewisseld over samenwerkingsverbanden. 

Nieuwe toewijzingssystematiek subsidie

De huidige toewijzingssystematiek wordt per 2024 gewijzigd om subsidie voor opleidingsplaatsen meer evenredig te kunnen verdelen over verschillende sectoren. Als er meer subsidieaanvragen zijn dan beschikbare opleidingsplaatsen, zoals bij de Gz-psycholoog, doorloopt het nieuwe toewijzingsproces verschillende treden (zie presentatie TOP Opleidingsplaatsen):
 
  1. Trede 1: Allereerst vindt een percentuele verdeling plaats van de beschikbare opleidingsplaatsen naar sector op basis van zorgvraag.
  2. Trede 2: Opleidingsinstellingen die deelnemen aan een regionaal samenwerkingsverband krijgen voorrang in de toewijzing.
  3. Trede 3: Opleidingsinstellingen met een historisch opleidingsvolume (HOV) over 3 jaar krijgen voorrang.
  4. Trede 4: Overige beschikbare opleidingsplaatsen worden geloot onder resterende aanvragen.
Wanneer er meer gesubsidieerde opleidingsplaatsen beschikbaar zijn dan het aantal aanvragen, vindt traploze toewijzing plaats.

Urgentie: aanmelden samenwerkingsverbanden

Praktijkopleidingsinstellingen dienen een samenwerkingsverband vóór 1 februari 2023 aan te melden bij TOP Opleidingsplaatsen. De samenwerkingsverbanden (voorheen proeftuinen) moeten onder andere voldoen aan de volgende criteria:
 
  • Minimaal 4 instellingen uit verschillende sectoren vormen een samenwerkingsverband dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid wil dragen voor het breed opleiden van Gz-psychologen.
  • Het samenwerkingsverband heeft tenminste een volume van 8 instroomplaatsen voor de opleiding tot Gz-psycholoog.
  • Het samenwerkingsverband is geformaliseerd en gezamenlijk aangemeld bij TOP Opleidingsplaatsen.
  • Het samenwerkingsverband heeft een gezamenlijke visie op opleiden; een ‘opleidingsteam’ en een ‘opleidingsplan’.
Via TOP Opleidingsplaatsen vind je een volledig overzicht van de voorwaarden regionale samenwerkingsverbanden.

Binnenkort ook voor praktijkopleiders regio Leiden/Rotterdam

De invitational voorzag duidelijk in een behoefte. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig; de helft op locatie en de helft online. Naar aanleiding van het succes zal een gelijke invitational op korte termijn worden georganiseerd voor opleidingstellingen in de regio Leiden-Rotterdam. Praktijkopleiders ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.
 

Is jouw opleidingsinstelling op zoek naar een samenwerking? Plaats een oproep of reageer op andere opleidingsinstellingen via onze BIG Marktplaats

Ook interessant voor jou