Marga Boorsma hoofddocent Kind & Jeugd bij de GZ-opleiding V&O regio Rotterdam

21 juli 2022

Met ingang van 1 juli 2022 is Marga Boorsma aangesteld als hoofddocent van het blok Kind & Jeugd van de opleiding tot Gz-psycholoog volwassenen en ouderen in de regio Rotterdam. Zij volgt hiermee Anika Bexkens op die waarnemend hoofdopleider GZ K&J in de regio Leiden is geworden.

Marga Boorsma is als klinisch psycholoog werkzaam op de Jeugdpoli van GGZ Delfland. Tevens is zij cognitief gedragstherapeut, supervisor, praktijkopleider en vervangend P-opleider voor psychologen in opleiding tot Gz-psycholoog. In de patiëntenzorg werkt Marga vooral met adolescenten, ouders en gezinnen die kampen met angst- en stemmingsstoornissen, anorexia nervosa, hechtingsproblemen en beginnende persoonlijkheidsproblematiek. Transitiepsychiatrie, schematherapie, systeemtherapie, de Gezinspoli en het participeren aan wetenschappelijk onderzoek hebben momenteel bij GGZ Delfland haar specifieke belangstelling.

Blik verbreden

Marga Boorsma heeft de ambitie om de PIOG’s niet alleen kennis te laten maken met het werkveld Kind & Jeugd, maar vooral te laten ervaren hoe dit een zinvolle aanvulling kan zijn op hun werk met volwassenen met psychiatrische problemen. Deze patiënten zijn immers vaak zelf ouders van kinderen, en altijd zelf kind geweest.

‘Mijn doel is de blik van de toekomstige Gz-psychologen V&O in meerdere opzichten te verbreden. Dit zal vooral tot uitdrukking komen door een inhoudelijke organisatie vanuit het levensloop-perspectief. De lesdagen over K&J zullen daarom door een kundig en stabiel docententeam verspreid door het curriculum gegeven worden om zo steeds de link met V&O te kunnen leggen. Zelf zal ik het lesblok  ‘Ouderbegeleiding’ inhoudelijk gaan herzien en deze het komend jaar samen met een collega gaan aanbieden aan de lesgroepen. De impact van psychiatrie op het ouderschap zal daarin een belangrijk thema zijn’, aldus Marga Boorsma.