Promotie Richard Vuijk (Sarr Autisme) op 19 mei

16 mei 2022

De belangstelling voor autismespectrumstoornis (ASS) bij volwassenen groeit, maar er is meer kennis nodig om goede psychodiagnostiek en behandeling te kunnen bieden. De studies in dit proefschrift leveren een bijdrage aan meer kennis over psychodiagnostiek, persoonlijkheidskenmerken en -problematiek en psychotherapie bij ASS. Richard onderzocht onder andere de toepasbaarheid van het Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen. Uit zijn studie blijkt dat met dit instrument een betrouwbare en valide diagnose van ASS bij mannen gesteld kan worden, conform de classificatiecriteria van de DSM-5.


Verder blijkt uit het onderzoek van Vuijk dat ASS bij volwassenen vaak gepaard gaat met persoonlijkheidsproblematiek. Behandelaren dienen daar rekening mee te houden, zowel in psychodiagnostisch onderzoek, psychotherapie als in interactie met de cliënt. Voor zover bekend is Vuijk de eerste die de sociale interactiestijlen (SIS’en) bij mannen met ASS in kaart heeft gebracht. Hij stelde associaties vast tussen atypische SIS’en en persoonlijkheidstrekken en opleidingsniveau.

Tenslotte onderzocht Vuijk de werkzaamheid van schematherapie voor deze groep cliënten, met als conclusie dat schematherapie inderdaad een effectieve behandeling is voor volwassenen met zowel ASS als een persoonlijkheidsstoornis.

Volg de promotie live online

Richard Vuijk promoveert aan de Universiteit van Amsterdam, faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen op zijn proefschrift: 'Adults with autism spectrum disorder: Diagnostic assessment, personality (pathology), and psychotherapy'. Promotoren zijn prof. dr. A.R. Arntz en prof. dr. H.M. Geurts.

Datum en tijd: donderdag 19 mei om 10.00 uur in Amsterdam
Via deze link kun je de promotie online meekijken

Bron: Parnassia Groep

 

Over Richard Vuijk (tevens KNP-docent van het jaar 2022)

Richard Vuijk werkt als klinisch psycholoog bij Sarr Autisme Rotterdam (Antes). Vuijk is als docent verbonden aan zowel de BIG-afdeling als de afdeling Bij- en nascholing van de RINO Groep. In april 2022 werd hij uitgeroepen tot docent van het jaar van de KNP-opleiding, waar hij binnen het blok Indicatiestelling en Behandeling lesgeeft over autisme. 

Wij feliciteren hem van harte met zijn promotie.