Janneke Majoor hoofddocent Management en Beroepsidentiteit KP-opleiding K&J

16 december 2021

Met ingang van 1 januari 2022 is Janneke Majoor hoofddocent van het blok Management en Beroepsidentiteit van de opleiding tot klinisch psycholoog kind & jeugd

Janneke Majoor is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt, EMDR Practitioner en (supervisor) orthopedagoog-generalist. Sinds het najaar van 2021 is ze werkzaam bij Alliade Opgroeien en Opvoeden, de grootse zorgaanbieder in Friesland voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en kwetsbare ouderen. Als directeur behandelzaken Opvoeden & Opgroeien is ze eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Ook werkt ze zelf in de klinische praktijk. Hiervoor werkte Janneke 12 jaar bij Jeugdhulp Friesland, als laatste als Directeur Behandelzaken. Ook hier combineerde ze deze directiefunctie met klinisch werken. Daarnaast is Janneke Majoor een dag per week werkzaam als klinisch psycholoog bij het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (een Gecertificeerde Instelling voor Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en Veilig Thuis).

Meer invloed

Meer invloed krijgen als hoogopgeleide, inhoudelijke professional ziet Janneke als rode draad van het blok Management en Beroepsidentiteit. Ze hoopt dat ze met haar kennis en ervaring ook de Gz-psychologen in opleiding tot specialist kan inspireren om de stap te zetten richting management en leidinggeven.

‘Ik heb in diverse instellingen gewerkt waar zorg de kern is van de organisatie. Inhoudelijk goed opgeleide mensen zitten nog te weinig op plekken waar inhoudelijk belangrijke besluiten genomen worden. Ze kennen de praktijk en snappen hoe het werkt. Ik wil ze daarnaast graag leren hoe ze die vakkennis en expertise ook kunnen inzetten in hun rol als leidinggevende en zich daarin kunnen onderscheiden als leidinggevende. Het gaat immers om kennis en vaardigheden die we dagelijks inzetten in de omgang met onze cliënten, maar die ook heel bruikbaar zijn als leidinggevende. Alleen de focus is anders’, aldus Janneke.

‘Als je invloed wil uitoefenen, moet je goed van perspectief kunnen wisselen. Dat je als specialist bijvoorbeeld begrijpt dat een directeur of bestuurder ook rekening moet houden met andere aspecten zoals financiën, veiligheid en ontwikkelingen in het veld. Zelf leer ik wat dat betreft bijvoorbeeld veel van mijn rollen in de Raad van Advies van het Landelijk Kenniscentrum LVB en de Raad van Toezicht SBO De Sudwester. Je krijgt zo een rijkdom aan perspectieven en inzichten in wat er speelt en welke ontwikkelingen er zijn. Deze kennis neem ik ook weer mee naar mijn huidige functies en natuurlijk in mijn rol als hoofddocent van het blok Management en Beroepsidentiteit van de KP-opleiding K&J.’