Katinka Franken nieuwe hoofddocent diagnostiek en complexe psychopathologie bij KP-opleiding

25 november 2021

Per 1 januari 2022 is Katinka Franken aangesteld als hoofddocent diagnostiek en complexe psychopathologie bij de opleiding tot klinisch psycholoog. Zij vervangt hiermee Evelien van Valen, die haar taken neerlegt omdat zij zelf de KP-opleiding gaat doen. Wij wensen Evelien veel succes in de opleiding.

Katinka Franken is hoofd van het Diagnostiek Centrum van GGNet en programmaverantwoordelijke van de DGT-kliniek van TOP-GGZ erkend Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblemen. Zij doet promotieonderzoek aan de Universiteit Twente gericht op de relatie tussen psychopathologie en welbevinden. Na haar studie Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1998) werkte zij bij zowel een expertisecentrum voor mensen met een communicatief meervoudig probleem (nu Kentalis), als bij een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen (nu Visio). Na haar post-wo-opleiding The European Graduate School of Child Neuropsychology was zij als neuropsycholoog onder meer betrokken bij de opzet van het Spraak & Taal Ambulatorium. In 2007 maakte zij de overstap naar de ggz, volgde de opleidingen tot Gz-psycholoog en klinisch psycholoog, en deed klinische ervaring op bij de afdeling Jeugd en later in de (jong)volwassenzorg.
 
Katinka heeft zich landelijk en binnen GGNet hard gemaakt voor de professionalisering van de psychodiagnostiek. Zij is vanaf de start in 2017 actief lid van het Landelijk Beraad Psychodiagnostiek. Al vanaf 2006 geeft zij als docent Diagnostiek les aan masterstudenten psychologie, psychologen in opleiding tot Gz-psycholoog en psychologen in opleiding tot specialist.
 
‘Als hoofddocent diagnostiek en complexe psychopathologie bij de RINO Groep wil ik met deelnemers van de opleiding nadenken hoe we patiënten en diens systeem door een kwalitatief goede diagnostiek optimaal kunnen ondersteunen in hun herstelproces. Vanuit kennis over psychopathologie, biopsychosociale factoren én (recente) multimethodische modellen hoop ik deelnemers mee te geven de patiënt te zien als een persoon met sterke en kwetsbare kanten, en een eigen levensverhaal. Het leren van vaardigheden hoe het contact aan te gaan met de patiënt, rekening houdend met diens context, mag hierin niet ontbreken’, aldus Katinka.