Het Trimbos-instituut en de RINO Groep werken samen om kennisstroom naar praktijk te versnellen

‘Samen werken aan een mentaal gezonde samenleving door het delen van kennis’

22 september 2021

De RINO Groep en het Trimbos-instituut hebben een overeenkomst getekend om komend jaar nauwer samen te werken. Daarbij brengt Trimbos kennis en knowhow in, terwijl de RINO Groep zorgt voor het vertalen van deze kennis naar gedegen opleiding en het scholen van professionals. Gezamenlijke ambitie van beide is om de disseminatie van kennis naar de praktijk te versnellen en de 90.000 ggz-professionals zo goed mogelijk te ondersteunen en te versterken via het delen van actuele evidence-based inzichten.
 

'Wij hebben als organisaties van nature veel raakvlakken en vullen elkaar goed aan. De RINO Groep en het Trimbos-instituut staan allebei voor het bevorderen van een mentaal gezonde samenleving via het delen van hoogwaardige kennis en inzichten met de praktijk. Naast de evidentie speelt het perspectief van de patiënt en de professional een grote rol in onze trainingen', aldus Hedda van 't Land, bestuurder van de RINO Groep.

Door deze samenwerking hopen wij het bereik van nieuwe inzichten en ontwikkelingen verder te vergroten.

Bert van der Hoek

Bert van der Hoek, bestuursvoorzitter van het Trimbos-instituut: 'Voortdurende reflectie, het benutten van nieuwe kennis en inzichten en periodieke evaluatie zijn belangrijke factoren om de ggz verder te professionaliseren. Als Trimbos-instituut proberen we hier dagelijks aan bij te dragen door onze onderzoeken en interventies in mentale gezondheid, ggz- en verslavingszorg. Door deze samenwerking hopen wij het bereik van nieuwe inzichten en ontwikkelingen verder te vergroten.'

Nieuw: Training Auditor ROPI-R: meten van herstelondersteunde zorg

Beide instituten starten de samenwerking in oktober met een training voor auditors in de herstelondersteunende zorg, de training Auditor ROPI-R. Met dit instrument kunnen organisaties meten waar ze staan op het gebied van herstelondersteunende zorg en wat ze eventueel nog kunnen verbeteren.
Van der Hoek: 'Dit is een mooie eerste stap om gezamenlijk de kennisstroom te versnellen, een kennisstroom die altijd iteratief verloopt. Wij reiken kennis aan, maar die wordt vervolgens verrijkt door de professionals die er in de praktijk mee aan de slag gaan. De effecten daarvan komen in volgend onderzoek naar voren. Zo werken we met elkaar aan betere zorg en ondersteuning.'

Hedda van 't Land Bert van der hoek samenwerking de RINO Groep het Trimbos-instituut

Over Trimbos

Trimbos ontwikkelt kennis over mentale gezondheid en middelengebruik en vertaalt deze naar bruikbare toepassingen. Deze kennis wordt gedeeld en verspreid, en de effecten worden gemonitord. Ook adviseert het instituut over verbetering van beleid en is het aanjager van de maatschappelijke agenda voor mentale gezondheid en middelengebruik.
 

Over de RINO Groep

De RINO Groep is een opleidingsorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en aanverwante sectoren. Zij heeft ervaring en kennis op het gebied van het ontwikkelen, organiseren en implementeren van opleidingen, cursussen en congressen. Daarbij werken ze nauw samen met meer dan 1.000 docenten die veelal afkomstig zijn van universiteiten, zorginstellingen en kennisorganisaties.