Hedda van ‘t Land versterkt bestuur GGZ Ecademy

'Via kennisdeling en scholing de kwaliteit van zorg voor kwetsbare mensen verbeteren'

15 juli 2021

In juni 2021 zijn Hedda van ’t Land (bestuurder RINO Groep) en Nicole Hermans (voorzitter bestuur Antes – Parnassia Groep) tijdens de Algemene Vergadering benoemd tot nieuwe bestuursleden van GGZ Ecademy. In deze rol dragen zij bij aan de missie van GGZ Ecademy: door samenwerking en kennisdeling optimaliseren van scholing aan alle professionals die geestelijke gezondheidszorg verlenen, met als oogmerk een kwalitatieve impuls te geven aan de zorg voor kwetsbare burgers.

Hedda van ’t Land: 'Als bestuurder van de RINO Groep lever ik graag een bijdrage aan de ambities van GGZ Ecademy. Een intensievere samenwerking tussen onze beide organisaties levert belangrijke voordelen op. We streven immers hetzelfde na: via kennisdeling en scholing aan professionals in de ggz de kwaliteit van zorg voor kwetsbare mensen met psychische problemen verbeteren. Nu al integreren we e-learnings van GGZ Ecademy in onze opleidingen en cursussen. Ik zie ernaar uit om deze lijn gezamenlijk door te zetten en te verbreden, en zo te werken aan toekomstbestendige trainingen die inspelen op de behoeften van professionals in de praktijk.'

Arjan Pronk, directeur GGZ Ecademy: 'Na 10 jaar staan GGZ Ecademy en haar leden voor verschillende uitdagingen. Zoals het delen van kennis over ggz-onderwerpen met alle professionals die bijdragen aan de ggz, ook als ze werken in een andere sector. En het verduurzamen van de samenwerking rondom scholing, blended online onderwijs en alle leertechnologie die daarbij nodig is. Vanuit hun bestuurlijke ervaring en rijke netwerk gaan Nicole en Hedda hier een prachtige bijdrage aan leveren.'

Nicole Hermans: 'Voor de toekomst van de maatschappelijke opvang en ggz is het van belang dat we aantrekkelijk zijn en blijven voor professionals. Naast de zorgorganisaties zie ik ook een belangrijke rol voor GGZ Ecademy om te investeren in doorlopende onderwijs- en carrièrepaden. Zodat huidige en toekomstige professionals optimaal gefaciliteerd worden om hun ambities binnen de ggz waar te maken. GGZ Ecademy is bij uitstek een partner die de verbinding kan leggen tussen maatschappelijke opvang-, ggz- en onderwijsorganisaties om deze ambitie te realiseren. Ik draag hier graag de komende tijd aan bij.'

Over GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen en andere opleiders die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De vereniging heeft ruim 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, maatschappelijke opvang en het onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 100.000 (toekomstig) zorgprofessionals.

Met de toetreding van Nicole en Hedda bestaat het bestuur van GGZ Ecademy nu uit zes personen. In april 2021 is voorzitter Kees Spitters afgezwaaid. Nicole Hermans heeft het stokje als voorzitter overgenomen. Andere leden van het bestuur zijn André van Boekholt (Dimence Groep), Annet Kunz (HVO-Querido), Dorian Kemperman (Parnassia Groep) en Walther Tibosch (Novadic-Kentron).

Hedda van 't Land
Hedda van 't Land