Stichting PDO-GGZ verandert naam in Stichting BoPP

8 februari 2021

Met ingang van 19 januari 2021 is de naam Stichting PDO-GGZ veranderd in Stichting BIG opleidingen voor Psychologen en Pedagogen (Stichting BoPP). De naamswijziging is het gevolg van een samenwerking met PDBO-Randstad om de BIG-opleiding tot orthopedagoog-generalist (OG) aan te bieden en gaf tevens aanleiding voor een vernieuwde huisstijl.
 

Samenwerking met PDBO-Randstad

Sinds 2003 verzorgt de Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding Orthopedagogiek (PDBO) Randstad de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Vanwege de opname van de orthopedagoog-generalist als registerberoep in de Wet BIG heeft PDBO Randstad contact gezocht met het bestuur van de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam om gezamenlijk de OG-opleiding aan te bieden, waarbij de bestuurs- en organisatiestructuur conform de andere basisberoepen (Gz-psycholoog en psychotherapeut) wordt ingericht.
 

Naamswijziging Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam

Guus Smeets, voorzitter van de Stichting BoPP West Nederland en voorheen van de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam: ‘Met de opname van de OG-opleiding in ons aanbod hebben we de naam van de stichting heroverwogen. PDO-GGZ staat voor Post-Doctorale Opleidingen Geestelijke Gezondheidszorg. Tegenwoordig hebben we zogenoemde masteropleiding in plaats van doctorale opleidingen en bieden we naast verschillende BIG-geregistreerde psychologische opleidingen ook de BIG-opleiding voor (ortho)pedagogen aan. De nieuwe naam, Stichting BIG opleidingen voor Psychologen en Pedagogen, doet meer recht aan ons opleidingsaanbod.’
 

Stichting PDO-GGZ Utrecht volgt naamswijziging

Hoewel de Stichting PDO-GGZ Utrecht de opleiding tot orthopedagoog-generalist voorlopig niet gaat aanbieden, volgt dit bestuur het besluit van Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam in de naamswijziging vanwege de nauwe samenwerking. Daarmee zijn de volgende twee stichtingen een feit:
 
  • Stichting BoPP West Nederland (voormalig PDO-GGZ Leiden/Rotterdam)
  • Stichting BoPP Midden Nederland (voormalig PDO-GGZ Utrecht)


Lees meer over de samenwerking tussen de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam, de Stichting PDBO-Randstad en de RINO Groep als uitvoerende organisatie van de OG-opleiding

Lees het interview met hoofdopleider Katrien van de Vijfeijken over de meerwaarde van de orthopedagoog