Drs. Danielle Oprel aangesteld als plaatsvervangend hoofdopleider PT (V&O)

17 september 2020

Per 8 september 2020 is drs. Danielle Oprel formeel aangesteld als plaatsvervangend hoofdopleider psychotherapie volwassenen en ouderen voor de Stichtingen PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en Utrecht. In deze rol werkt zij nauw samen met dr. Sjoerd Colijn aan de kwaliteit van de opleiding.

Oprel werkt als klinisch psycholoog-psychotherapeut bij de afdeling ‘persoonlijkheidsproblematiek en psychotrauma’ van PsyQ in Den Haag. Daarnaast is zij als buitenpromovendus verbonden aan de Parnassia Groep en de Universiteit Leiden. Zij onderzoekt de behandeling van volwassenen die een posttraumatische stressstoornis hebben als gevolg van vroegkinderlijk trauma.

'Met de beoogde veranderingen in de beroepenstructuur voor psychologen komen er veelbelovende én spannende jaren aan, ook in het opleidingslandschap.'

Danielle Oprel

In haar vrijgevestigde praktijk geeft Oprel supervisie over verschillende vormen van psychotherapie. Als vaste columnist bij het Tijdschrift voor Psychotherapie reflecteert ze met regelmaat op de uitoefening van het vak psychotherapie. Danielle Oprel is al langere tijd verbonden aan de RINO Groep als (hoofd-)docent.

Oprel: ‘Ieder jaar stromen er nieuwe hoog gekwalificeerde psychotherapeuten het ggz-veld in. Daar voeren zij complexe specialistische behandelingen uit. De RINO Groep speelt met de opleiding tot psychotherapeut een belangrijke rol in de kwaliteit van de zorg. Met de beoogde veranderingen in de beroepenstructuur voor psychologen komen er veelbelovende én spannende jaren aan, ook in het opleidingslandschap. Ik wil er graag aan bijdragen dat we bij deze veranderingen onze sterke basis behouden en verder uitbouwen.’