Vernieuwde uitgave: Handboek voor gz-psychologen

9 september 2020

Van jeugdhulp tot ouderenzorg tot forensische psychiatrie: de gz-psycholoog is alomtegenwoordig in de gezondheidszorg. Het veld heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld, daarom verschijnt er deze maand een geheel vernieuwde uitgave van Handboek voor gz-psychologen, die naadloos aansluit op het curriculum van de gz-opleidingen in Nederland. In deze nieuwe editie legt de redactie de nadruk op competenties die de basis vormen voor het handelen en de identiteit van de gz-psycholoog. Het boek is een uitgave van Boom uitgevers Amsterdam. 

Handboek voor gz-psychologen
Hoofdopleider Anneloes van Baar presenteert de vernieuwde uitgave van het 'Handboek voor gz-psychologen'

Hét standaardwerk voor gz-psychologen

De gz-psycholoog heeft een belangrijke en centrale rol als behandelaar van mensen met psychologische of pedagogische problemen. De brede doelgroep vraagt om vaardigheden die overal, generalistisch, ingezet kunnen worden. Handboek voor gz-psychologen is het standaardwerk voor de ruim 16.000 gz-psychologen die Nederland rijk is. Met deze geheel herziene editie wil de redactie een bijdrage leveren aan de verdere positionering van het vak.
 

De competenties van de gz-psycholoog

In dit handboek staat het competentieprofiel van de gz-psycholoog centraal. Op basis van deze competenties kunnen gz-psychologen als generalist handelen voor verschillende doelgroepen en in verschillende sectoren, vanuit de kern van de gezondheidszorgpsychologie. Het gaat daarbij om het op maat toepassen van de richtlijnen met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van een grote verscheidenheid aan psychische stoornissen en problemen, ongeacht de leeftijd en complexiteit van de patiënt en diens problematiek. Ook ethiek, wetenschappelijk handelen, communicatie en samenwerken maken deel uit van de professionaliteit van de gz-psycholoog. In dit boek komen alle facetten aan de orde, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.
 

Voor wie is dit boek?

Handboek voor gz-psychologen is bedoeld voor gz-psychologen (in opleiding) en alle andere professionals in de gezondheidszorg die meer willen weten over dit veelzijdige beroep.
 

Over de redactie

Marc Verbraak is klinisch psycholoog/psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en bijzonder hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij hoofdopleider GZ-psychologen bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen/SPON. Sako Visser is hoogleraar gezondheidszorgpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig hoofdopleider van de gz-opleiding te Amsterdam. Anneloes van Baar is hoogleraar Pedagogische Wetenschappen bij de Universiteit Utrecht en hoofdopleider gz-psychologen variant Kinder & Jeugd bij Stichting PDO-GGZ in Utrecht. Theo Bouman is adjunct-hoogleraar Klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en gz-psycholoog en supervisor van de VGCt.

Bron: Persbericht

Ook interessant voor jou