Stichting PDO-GGZ erkend opleider tot orthopedagoog-generalist

14 juli 2020

Met trots kunnen we melden dat op 7 juli de minister van Medische Zorg en Sport de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam heeft aangewezen als opleidingsinstelling voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist (OG). De Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam biedt de OG-opleiding gezamenlijk aan met de Stichting PDBO-Randstad, met de RINO Groep als uitvoerende organisatie.
 
De minister benoemt in zijn brief het aandachtspunt om het werkterrein van de ouderenzorg een meer expliciete plek in het curriculum te geven. Dit advies is direct ter harte genomen en per 1 september 2020 in het cursorisch onderwijs verwerkt. Daarnaast dienen de examencommissie en de inrichting van het onderwijs in overeenstemming te zijn met de eisen van de WHW. Deze aandachtspunten worden komende maanden geïmplementeerd.
 
OG-hoofdopleider Katrien van de Vijfeijken: ‘De opleiding tot orthopedagoog-generalist leidt op tot een veelzijdige professional in opvoeding en ontwikkeling. Hierbij kan het gaan om kinderen of jongeren, om volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie en om ouders en andere betrokken beroepsopvoeders. De opleiding bestrijkt derhalve een breed vakgebied en er zijn diverse domeinen waarin kennis wordt opgedaan en toegepast, zoals onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie.’

Lees het interview met hoofdopleider Katrien van de Vijfeijken over de meerwaarde van de orthopedagoog:

Lees meer over de samenwerking tussen de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam, de Stichting PDBO-Randstad en de RINO Groep als uitvoerende organisatie van de OG-opleiding: