Dr. Barbara Montagne aangesteld als plaatsvervangend hoofdopleider GZ V&O

9 april 2020

Per 1 maart 2020 is dr. Barbara Montagne gestart als plaatsvervangend hoofdopleider van de GZ-opleiding volwassenen en ouderen in Utrecht. In deze rol werkt zij nauw samen met de hoofdopleider dr. Martine van Zandvoort aan de kwaliteit van de opleiding.

Montagne werkt als klinisch psycholoog bij GGz Centraal. Zij is daar inhoudelijk leidinggevende van de psychodiagnostiek afdeling in Eemland. Deze afdeling voert psychodiagnostisch onderzoek uit, en helpt bij ingewikkelde diagnostische vraagstukken en vastgelopen behandelingen. Daarnaast is Montagne hoofd van de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen en richt zij zich op het op de kaart zetten van innovatie binnen GGz Centraal.

'Vanuit deze nieuwe rol denk ik mee over wat er nodig is om ‘nu’ de behandelaar van de toekomst op te leiden'

Barbara Montagne

Montagne is gepromoveerd op het herkennen van Emotionele Gezichten. De sociale cognitie binnen de psychiatrie is nog steeds een belangrijk thema binnen haar onderzoek. Zij onderzoekt onder andere het effect van de sociale cognitie op het dagelijkse sociale leven van patiënten. Met de combinatie van haar onderzoek en de klinische praktijk maakt zij zich hard om de kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten.

Vanuit haar nieuwe rol als plaatsvervangend hoofdopleider van de GZ-opleiding bij de RINO Groep wil Montagne zich inzetten voor de toekomstbestendigheid van de opleiding: ‘De zorg is in beweging en de opleiding dus ook. Vanuit deze rol denk ik mee over de inhoud van de opleiding en wat er nodig is om ‘nu’ de behandelaar van de toekomst op te leiden. De combinatie van klinisch werk, onderzoek en opleiden zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Innovatie hoort daar voor mij ook bij. Zo wil ik de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam vooruit helpen’, aldus Barbara Montagne.