Trudy Mooren benoemd tot bijzonder hoogleraar aan Universiteit Utrecht

4 maart 2020

Klinisch psycholoog Trudy Mooren is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Family Functioning Following Psychotrauma’ aan de Universiteit Utrecht. Mooren is verbonden aan ARQ Centrum’45, waar zij werkt aan diagnostiek, behandeling en deskundigheidsbevordering van kinderen, jeugdigen en volwassenen na gewelds- en migratie-ervaringen. De bijzondere leerstoel is ingesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Trudy Mooren
Trudy Mooren

De bijzondere leerstoel is erop gericht onderzoeksactiviteiten en onderwijs in relatie tot het functioneren van gezinnen en systemen in het licht van ingrijpende gebeurtenissen te initiëren, te coördineren en uit te voeren. De leerstoel leidt tot een uitbreiding van de lijn van onderzoek op het gebied van trauma en verlies binnen de afdeling klinische psychologie van de faculteit Sociale Wetenschappen. Mooren houdt zich nu bij de Universiteit Utrecht als klinisch psycholoog en senior onderzoeker al bezig met onderzoek naar de gevolgen van individuele traumatisering op de onmiddellijke sociale omgeving en vice versa.

Mooren: 'Met deze leerstoel hoop ik nog meer inzicht te krijgen in de dynamiek binnen gezinnen na traumatische ervaringen van één of meerdere gezinsleden. Wat zijn de gevolgen van psychotrauma op de onderlinge familierelaties en welke gezinsaanpassing vindt vervolgens plaats? Daar wil ik binnen de leerstoel graag effectieve interventies voor ontwikkelen en implementeren; door zowel onderzoek als onderwijs en andere vormen van kennisdeling.'

Over Trudy Mooren

Dr. Trudy Mooren is klinisch psycholoog bij ARQ Centrum’45, onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Aan de Universiteit Utrecht is zij verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Ze is daarnaast hoofdopleider van de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Volwassenen & Ouderen die in samenwerking met de RINO Groep Utrecht wordt geboden. Ze is voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), en uit dien hoofde lid van het bestuur van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS). Ze draagt bij aan de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

Dit bericht is afkomstig van de website van ARQ.