nieuws
1 april 2020

Update corona: RINO Groep biedt zoveel mogelijk online onderwijs

De RINO Groep volgt ontwikkelingen coronavirus op de voet en update dit bericht indien nodig.


​​​​​​​Update 1 april 2020: 

​​​​​​​
Naar aanleiding van de persconferentie op 31 maart, blijven de eerder genomen maatregelen van de RINO Groep ongewijzigd.

Volgens de richtlijnen van het RIVM vinden er op dit moment geen klassikale colleges of bijeenkomsten plaats op onze locaties. Achter de schermen werken wij hard aan het borgen van continuïteit met de realisatie van online onderwijs. Dit geldt in ieder geval voor lessen tot 1 juni. Alle betrokkenen houden wij via RINO Portal - en waar nodig per e-mail - zoveel mogelijk op de hoogte van de laatste stand van zaken. Die is op dit moment als volgt:
 
Over de BIG-opleidingen
Vanaf maandag 23 maart worden colleges online gegeven via Zoom. Wij streven ernaar om de lessen door te laten gaan op de gebruikelijke data, maar de tijdstippen kunnen afwijken. Alle reeds ingeplande gesprekken (IOP, evaluatie, eindgesprekken) vinden de komende tijd plaats via Skype. De data en tijdstippen van de afspraken blijven vooralsnog ongewijzigd. In RINO Portal vind je de laatste berichtgeving over jouw lessen en afspraken.
De geplande visitaties tot 1 juni worden uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over de verdere maatregelen.
 
Over de bij- en nascholing
De bij- en nascholing die gepland stond tot en met 31 maart, wordt verzet. We plannen deze opnieuw in zodra er meer zekerheid is over het moment dat er weer klassikale lessen mogen worden gegeven.
Per 1 april worden de opleidingen en cursussen zoveel mogelijk online gegeven. We beslissen met de docenten welke lesstof zich wel en niet leent voor online les. Voorop staat dat de gestelde leerdoelen worden behaald. Als jij een opleiding of cursus volgt, ontvang je hier bericht over zodra er meer bekend is. We vragen je in elk geval de vanaf 1 april geplande lesdagen gereserveerd te houden.
 
Blijf op de hoogte via onze website en RINO Portal
Volg jij op dit moment of op korte termijn les bij de RINO Groep? Houd onze website en RINO Portal in de gaten. Op onze website communiceren wij alle belangrijke wijzigingen als gevolg van het coronavirus aangaande ons aanbod. 

Mocht je daarnaast nog vragen hebben, dan kun je per mail contact opnemen met de Infodesk via infodesk@rinogroep.nl. Momenteel steken wij al onze energie in het borgen van continuïteit door spoedig aanbod van online onderwijs. Het kan dus zijn dat het wat langer duurt dan je van ons gewend bent, voordat we je vragen beantwoorden.
​​​​​​​

Het zijn voor ons allemaal uitzonderlijke tijden. We hopen voor nu de meest prangende vragen te hebben beantwoord en rekenen op je begrip, medewerking en coulance in deze uitzonderlijke situatie.
​​​​​​​
 
Meer weten?
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De RINO Groep volgt de adviezen van het RIVM en houdt deze nauwlettend in de gaten. De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351.

Ook interessant voor jou