Corona update: afwezig tijdens een les?

3 mei 2022

De RINO Groep volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus en de maatregelen voor het hoger onderwijs op de voet en updatet dit bericht indien nodig.

Update 3 mei:

Onlangs zijn de laatste coronamaatregelen opgeheven. Corona is niet weg, maar het merendeel van de mensen heeft inmiddels weerstand opgebouwd tegen besmetting. Coronaregels zijn adviezen geworden. Daarom hebben we, in overleg met onze opleiders, ons beleid herzien rond afwezigheid van deelnemers tijdens de les.

Aanwezigheid tijdens de lessen

De afgelopen periode kon je wanneer je niet op locatie kon komen vanwege coronagerelateerde omstandigheden, de les in bepaalde gevallen bijwonen via Zoom. Met ingang van maandag 9 mei 2022 komt deze mogelijkheid te vervallen. Wanneer je afwezig bent tijdens een les op locatie gelden de reguliere regels. Zie voor Bij- en nascholing onze voorwaarden en zie voor BIG-opleidingen de studiegids.
 
Online meekijken was een tijdelijke oplossing om continuïteit te bieden in het onderwijs tijdens de uitdagingen die de strenge quarantaineplicht met zich meebracht. Nu de quarantaineplicht bij een zieke huisgenoot is komen te vervallen, gaan we ervan uit dat je in dit geval weer aanwezig kunt zijn. We vinden fysieke aanwezigheid van (alle) deelnemers waardevol, omdat dit ervaringsgericht leren van en met de deelnemers beter mogelijk maakt, en de groepsdynamiek tijdens de les ten goede komt.

Digitaal onderwijs

De afgelopen jaren hebben we met elkaar veel ervaring opgedaan met online onderwijs en ervaren dat bepaalde lessen zich hier uitstekend voor lenen. In overleg met de docenten vergroten we het aanbod van blended en hybride lessen, waardoor ons onderwijs steeds meer een ideale mix van digitaal en fysiek onderwijs wordt.

De basisregels op locatie:

Om jullie gezondheid en veiligheid voorop te stellen, vragen we jullie om de basisregels zoveel mogelijk te blijven respecteren:
  • Houd waar mogelijk afstand in de wandelgangen.
  • Maak gebruik van de desinfectiemiddelen bij de ingang van ons pand.
  • Was geregeld je handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.
  • Wanneer je corona-gerelateerde klachten hebt, blijf dan thuis. Bekijk bij twijfel de quarantainecheck.
  • Zelftesten in het onderwijs is op vrijwillige basis. Geadviseerd wordt om op eigen initiatief een test af te nemen alvorens je op locatie lessen volgt.
 
We volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus en de maatregelen voor het hoger onderwijs op de voet en passen dit beleid aan indien nodig. Uiteraard brengen we je hiervan weer op de hoogte.

Heb je nog vragen over online of klassikaal onderwijs bij de RINO Groep?

Blijf op de hoogte via onze website en RINO Portal

Houd onze website en RINO Portal in de gaten voor alle belangrijke wijzigingen als gevolg van het coronavirus en ons aanbod. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met de betreffende opleidingsmedewerker of met de infodesk via infodesk@rinogroep.nl

Meer weten?

De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De RINO Groep volgt de adviezen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet en houdt deze nauwlettend in de gaten. De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351.
 

Ben je benieuwd hoe verschillende betrokkenen de digitale transformatie bij de RINO Groep ervaren?

Ook interessant voor jou