Nieuwe hoofdopleider KP-opleiding regio Utrecht

1 juni 2019

Dr. Trudy Mooren is door het bestuur van de Stichting PDO-GGZ Utrecht benoemd tot hoofdopleider van de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog, differentiatie V&O en de verkorte KP-opleiding voor psychotherapeuten. Zij volgt prof. dr. Marleen Rijkeboer op. 

Trudy Mooren is klinisch psycho­loog. Zij is in 2001 gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht waar zij onderzoek deed naar de psychologische gevolgen van oorlog en migratie.​​​​ Sinds de afronding van haar opleiding tot klinisch psycholoog in 2006 combineert Trudy klinisch werk bij Centrum ’45, onderdeel van Arq Psychotrauma Expertgroep, met onder­zoek en onder­wijs aan de Universiteit Utrecht. Zij is tevens erkend cognitief gedrags­thera­peut (supervisor), systeemtherapeut (NVRG) en EMDR therapeut.

'Vanuit mijn rol als hoofdopleider wil ik toekomstige generaties specialisten voorbereiden op een veranderende ggz.'

Trudy Mooren

Trudy is al langere tijd actief voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) en sinds 2019 als voorzitter. Uit dien hoofde is zij lid van het bestuur van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS). Ze is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten op het gebied van gevolgen van oorlog en geweld, in het bijzonder bij kinderen en gezinnen. Zo werkt zij samen met het Nationaal Comité 4en5 mei in een onderzoeksprogramma over herinneringen, rituelen en welzijn in diverse bevolkingsgroepen, en werkte zij mee aan het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg.

Vanaf juni 2019 is Trudy ook hoofdopleider van de specialis­tische oplei­ding tot klinisch psycho­loog. Zij doet dit in samenwerking met dr. Maartje Schoorl, hoofdopleider KP van de regio Leiden/Rotterdam. Vanuit haar nieuwe rol als hoofdopleider wil Trudy toekomstige generaties specialisten voorbereiden op een veranderende ggz. Hen optimaal uitrusten met hedendaagse kennis en kunde zodat zij richting kunnen geven aan goede behandeling voor diegenen die dat vanwege psychische klachten nodig hebben.