Drs. Janneke Majoor wint RINO Groep Posterprijs

Pleegzorg en breakdown: een relatie met secundaire traumatische stress?

15 april 2019
RINO Groep Posterprijs
Winnares Janneke Majoor (links) en namens de RINO Groep Mirjam Niemans (rechts)

Drs. Janneke Majoor heeft afgelopen vrijdag tijdens het 11e jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen de RINO Groep posterprijs in ontvangst mogen nemen.​​​​​​​ Het congres, dat jaarlijks georganiseerd wordt door Stichting WKK, stond dit jaar in het teken van seksualiteit.

Drs. Janneke Majoor, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist en werkzaam als manager Behandeling bij Jeugdhulp Friesland, presenteerde een poster over onderzoek naar ‘Pleegzorg en breakdown - een relatie met secundaire traumatische stress?’. Dit onderzoek is uitgevoerd van februari 2017 tot december 2018 bij Jeugdhulp Friesland.

‘Soms zijn de gevolgen van pleegouderschap zo ingrijpend dat pleegouders het niet meer volhouden en het kind weg moet uit het pleeggezin; een zogenoemde ‘breakdown’. Dit komt voor bij ongeveer een derde van de pleegzorgplaatsingen. Het risico op een breakdown neemt toe bij kinderen met ernstige gedragsproblemen, die vaak samenhangen met een trauma. Pleegouders worden hier regelmatig aan blootgesteld. Er bleek geen relatie te bestaan tussen secundaire traumatische stress bij pleegouders, traumatische stress bij pleegkinderen en een breakdown. Wel blijkt bij 69 procent van de pleegkinderen sprake van traumatische stress. Ook blijkt dat een breakdown ruim twee keer zo vaak voorkomt bij pleegouders die eerder een breakdown hebben meegemaakt’, vertelde Janneke Majoor tijdens haar speech. Zij roept daarom het werkveld op om:
​​​​​​​

  • pleegkinderen preventief te screenen op trauma’s;
  • pleegouders te ondersteunen in traumasensitief opvoeden;
  • goede nazorg te bieden aan pleegouders met een breakdown;
  • bij een nieuwe plaatsing een eerder meegemaakte breakdown mee te wegen.
 
Prof. dr. Sako Visser, voorzitter van de vakjury: ‘Het onderwerp pleegzorg en breakdown is ontzettend relevant. In de praktijk krijgt dit helaas veel te weinig aandacht en daarom is het goed dat die aandacht er meer komt. De poster zelf was kernachtig, overzichtelijk en had de mooiste vormgeving. Een terechte winnaar.’
 

RINO Groep Posterprijs

Klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en GZ-psychologen in opleiding tot specialist worden voor het jaarlijks congres uitgenodigd een poster te maken over lopend of afgerond wetenschappelijk onderzoek. Doel hiervan is specialisten te stimuleren hun toegevoegde waarde ook op deze wijze uit te dragen en zo de positie van de beroepsgroep te versterken. Voorafgaand aan het jaarcongres worden tien ingezonden posters uitgekozen. Tijdens het congres worden deze posters beoordeeld door een professionele vakjury, die dit jaar bestond uit prof. dr. Sako Visser, dr. Christel Hessels en dr. Dymphie in de Braek. De winnaar van de posterprijs krijgt een oorkonde en een geldbedrag van €1.000,- uitgereikt.

Poster Janneke Majoor
Winnende poster van Janneke Majoor

Ook interessant voor jou