Verlaagde GZ-opleidingskosten

Alle informatie over het verruimde vrijstellingsbeleid op een rij

11 december 2018

Implementatie van verruimde vrijstellingenbeleid

Per 1 januari 2019 komen nieuwe deelnemers aan de GZ-opleiding die de opleidingen tot cognitief gedragstherapeut (VGCt) of orthopedagoog-generalist (NVO) gevolgd hebben in aanmerking voor verruimde vrijstelling. Deze vrijstelling omvat maximaal 25% van het cursorisch en maximaal 25% van het praktijkonderwijs van de GZ-opleiding.

Aanpassingen GZ-curriculum

Voor 2019 zijn naar aanleiding van de voortrajecten van de voorgedragen deelnemers de volgende drie GZ-opleidingsroutes vastgesteld: 

Overzicht verschillende opleidingsroutes
Schematische weergave van de drie opleidingsroutes

  1. Reguliere opleidingsroute
  2. Opleidingsroute o.b.v. minimaal 100-uurs basiscursus VGCt of volledige VGCt lidmaatschap en werkervaring bij niet-erkende instelling
  3. Opleidingsroute o.b.v. volledige VGCt lidmaatschap en werkervaring opgedaan bij een Gz-erkende instelling

Opleidingsroute 1

Een aantal deelnemers komt niet in aanmerking voor de verruimde vrijstelling en volgt het reguliere traject van 480 uur cursorisch onderwijs en 2.790 uur praktijkonderwijs.

Opleidingsroute 2

De meeste voorgedragen GZ-kandidaten hebben de 100-uurs basiscursus VGCt afgerond en volgen dus 380 uur cursorisch onderwijs en 2.790 uur praktijkonderwijs. In de laatste maanden van hun opleiding zullen zij niet wekelijks onderwijs volgen, maar slechts enkele lesdagen bijwonen. Zo wordt het duale aspect van de opleiding ook in de laatste fase van de opleiding gewaarborgd. Die fase biedt de deelnemer de mogelijkheid om meer praktijkonderwijs te volgen, met ruimte voor reflectie en kennisoverdracht. Voor de praktijkinstelling houdt deze opleidingsroute in dat de deelnemer mogelijk enkele weken eerder zelfstandig zijn of haar vaardigheden als GZ-psycholoog zou kunnen inzetten.

Opleidingsroute 3

Als gevolg van de verruimde vrijstellingsregeling zal bij deze opleidingsroute voor een aantal voorgedragen GZ-kandidaten het totale opleidingstraject verkort kunnen worden met maximaal 6 maanden. Dit zou goed aan kunnen sluiten bij de wens van VWS om GZ-psychologen eerder beschikbaar te laten komen op de arbeidsmarkt met het oog op de wachtlijstproblematiek. Ter informatie de nieuwsbrief van VWS over ggz opleiden voor de toekomst.

Verlaagde GZ-opleidingskosten

Bovenstaande opleidingsroutes (2 & 3) resulteren naast de bestaande reguliere GZ-opleidingen (V&O, K&J, Ouderen, verkorte GZ voor PT) in een nieuwe variant met een aangepast tarief. Voor de GZ-opleidingen die na 1 januari 2019 starten, hanteert de RINO Groep twee verschillende tarieven.
Reguliere GZ-opleiding (route 1): € 17.200 exclusief literatuur
GZ-opleiding met verruimde vrijstelling (routes 2 & 3): € 15.000 exclusief literatuur

Ook interessant voor jou