Wat als je kind psychologie wil studeren?

RINO Talk door Ella Lobregt-van Buuren, Klinisch psycholoog Dimence

27 november 2018

Op de praktijkopleidersmiddag van dit jaar zijn we succesvol verder gegaan om het geluid van alle betrokken aan de opleiding een podium te geven. 
Vorig jaar gaf Roxanne Verminnen, toenmalig voorzitter RvB Altrecht, namens de praktijkinstellingen haar visie op de toekomst van GGZ met haar RINO-talk: 'Psycholoog: netwerker en data-analist?' Dit jaar hebben we oud-deelnemer Ella Lobregt-van Buuren een podium gegeven met de pakkende titel 'Wat als je kind psychologie wil studeren'. We kunnen vreugdevol stellen dat hoofdopleiders, de praktijkinstellingen en de deelnemers met gelijke visie kijken naar de ontwikkeling van de BIG-opleidingen. Het afgelopen jaar zijn hier ook al concrete stappen in gezet, dit geeft vertrouwen voor de toekomst van onze opleidingen.

Klinisch psycholoog Ella Lobregt-van Buuren gaf in haar RINO Talk tijdens de praktijkopleidersmiddag voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren antwoord op de vraag 'Wat als je kind psychologie wil studeren?'