Best of both worlds

Hoe integreer je wetenschap en de ongrijpbare therapeutische relatie bij kwetsbare jongeren?

29 november 2018

Workshop door Erik Jongman, psychotherapeut en hoofddocent adolescentie KP-opleiding

Jongeren zijn binnen de werkrelatie met hun hulpverlener wisselend in motivatie. Vaak ingegeven door hun behoefte aan autonomie maar ook om tegen je aan te willen leunen. Dit speelt helemaal bij zeer kwetsbare jongeren die geen vertrouwen in zichzelf en de ander hebben. Zij breken hun behandeling vaak vroegtijdig af. De huidige inrichting van onze zorg kan de werkrelatie extra compliceren door zijn gerichtheid op diagnoses en protocollen. De meeste jongeren voelen zich dan niet gezien in wie zij zijn en hoe zij verder kunnen. De kunst is dan ook om onze huidige wetenschappelijke kennis te integreren in een benadering die recht doet aan de behoefte van de jongere:  zie je mij wel? Of zie je alleen een stoornis en ben je bezig met je eigen protocolletje? Met algemene gesprekstechnieken en een vriendelijke lach red je het niet. Het gaat, zoals in alle literatuur terugkomt, om de echtheid van de hulpverlener.

Bekijk de workshop van Erik Jongman waarin hij vanuit eigen ervaring bespreekt wat helpt in de werkrelatie en hoe je snel naar het kwetsbare deel van de jongere mag om tot een positiever zelfbeeld te komen.

Deze workshop heeft Erik Jongman gegeven tijdens de jaarlijkse praktijkopleidersmiddag voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren van de RINO Groep.