nieuws
17 oktober 2018

Aangepast GZ-curriculum en verlaagde opleidingskosten GZ-opleiding

Per 1 januari 2019 is het zover: nieuwe deelnemers aan de GZ-opleiding die de opleidingen tot cognitief gedragstherapeut (VGCt) of orthopedagoog-generalist (NVO) hebben gevolgd, komen voor vrijstelling in aanmerking. Deze vrijstelling is maximaal 25% van het cursorisch en maximaal 25% van het praktijkonderwijs van de GZ-opleiding. Dit kan het totale opleidingstraject verkorten met maximaal 6 maanden.

Wat betekent dit voor zowel deelnemer als praktijkinstelling?

Uiteraard heeft de RINO Groep het GZ-curriculum en de opleidingskosten voor deze groep BIG-deelnemers aangepast. Binnen dit aangepaste curriculum combineren we de kracht van het groepsproces met doelmatig opleiden. Dit betekent dat deelnemers dit curriculum volgen in een vaste opleidingsgroep.
Deelnemers die in aanmerking komen hebben een van de volgende onderdelen gevolgd: 

  • de 100-uurs basiscursus cognitieve gedragstherapie van de VGCt
  • de opleiding tot cognitief-gedragstherapeut van de VGCt
  • de opleiding tot orthopedagoog-generalist van de NVO 
Voor de praktijkinstelling houdt dit in dat de deelnemer mogelijk eerder zelfstandig zijn of haar vaardigheden als Gz-psycholoog kan inzetten. Dit verruimde vrijstellingenbeleid kan tevens bijdragen aan het terugdringen van de wachtlijstproblematiek door het sneller beschikbaar komen van opgeleide Gz-psychologen op de arbeidsmarkt.

Ook interessant voor jou